Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 22.10.2014

Konferencja w ramach projektu "Budujemy miasteczka ruchu drogowego"

Na zdjęciu: miasteczko ruchu drogowego w Suwałkach

Wychowanie komunikacyjne, bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, zmiany w prawie dotyczące obowiązku noszenia odblasków oraz podsumowanie działań w ramach projektu „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” - to tematy, które będą poruszone podczas konferencji specjalistów zaangażowanych w realizację projektu oraz działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Podczas konferencji omówiona zostanie realizacja projektu, przestawione zostaną m.in. tematy dotyczące wychowania komunikacyjnego, bezpieczeństwa pieszych w świetle nowelizacji ustawy „Prawo o ruchu drogowym” czy nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych dla poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W konferencji, która odbędzie się w dniach 23 i 24 października w hotelu Radisson Blu Centrum w Warszawie udział wezmą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wojewodów, jednostek samorządu terytorialnego, wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, Policji, organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację projektu oraz działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przypomnijmy, że w ramach projektu „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” w Polsce do końca 2014 roku powstanie 20 miasteczek. Dotychczas wybudowanych zostało 19 miasteczek. Każde z nich wyposażone jest w zminiaturyzowane jezdnie, chodniki, przejścia dla pieszych, znaki drogowe, jak również ogrodzenie, oświetlenie i elementy małej infrastruktury. Dzieci uczą się w nich  bezpiecznych zasad poruszania się w ruchu drogowym oraz kształtują nawyki prawidłowego poruszania się na drodze.

Za realizację projektu odpowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przy udziale 15 wojewodów, 18 jednostek samorządu terytorialnego oraz 2 Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Całkowity koszt projektu wynosi: 10 mln zł, z czego  8,5 mln zł to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

  • Na zdjęciu: miasteczko ruchu drogowego w Mikluszowicach
  • Na zdjęciu: miasteczko ruchu drogowego w Cedrach Wielkich
  • Na zdjęciu: Miasteczko ruchu drogowego w Czarnem
  • Na zdjęciu: miasteczko ruchu drogowego w Pile
  • Na zdjęciu: Tablica w miasteczku ruchu drogowego w Zielonej Górze
  • Na zdjęciu: miasteczko ruchu drogowego w Jaćmierzu

Mapa serwisu