Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 28.10.2014

Grzegorz Karpiński na spotkaniu Procesu Praskiego w Berlinie

Na zdjęciu uczestnicy spotkania Procesu Praskiego w Berlinie

Proces Praski to międzynarodowe forum unijnej współpracy w dziedzinie migracji w kierunkach wschodnim i południowo-wschodnim. W spotkaniu uczestniczył m.in. Grzegorz Karpiński, Podsekretarz Stanu w MSW.

Grzegorz Karpiński w swoim przemówieniu odniósł się do Planu Działania Procesu Praskiego (2012–2016). Wiceminister przywołał obecną sytuację migracyjną w regionie, w tym przede wszystkim presję migracyjną w rejonie Morza Śródziemnego, ale także sytuację na wschodniej granicy Unii Europejskiej. W podsumowaniu podkreślił, iż migracja by była właściwie zarządzana wymaga bardzo dobrej współpracy krajów wysyłających, tranzytu oraz przyjmujących.

Podczas spotkania poruszone zostaną także kwestie związane z oceną stanu wdrożenia Planu Działania Procesu Praskiego. Omówione zostaną także kierunki dalszego rozwoju Procesu.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Norbert Seitz, Dyrektor Generalny MSW Republiki Federalnej Niemiec, Domenico Manzione, wiceminister w MSW Republiki Włoskiej oraz Dyrektor Generalny DG Home Komisji Europejskiej Matthias Ruete. W spotkaniu wzięło udział także 90 delegatów z 50 krajów członkowskich oraz organizacji międzynarodowych (Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, Międzynarodowy Ośrodek ds. Rozwoju Polityki Migracyjnej, Wysoki Przedstawiciel ds. Uchodźców) oraz instytucji unijnych.

Proces Praski pod przewodnictwem Polski

W Procesie Praskim uczestniczy obecnie 50 państw (Unia Europejska/Schengen, Partnerstwo Wschodnie, Bałkany Zachodnie, Azja Centralna, Rosja i Turcja).Od grudnia 2010 r. rolę lidera Procesu Praskiego pełni Polska. 2 sierpnia 2012 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podpisało z Komisją Europejską umowę na realizację projektu „Wsparcie implementacji Procesu Praskiego i jego Planu Działania”. Jego realizacja potrwa trzy i pół roku. Na realizację zadań wynikających z Planu Działania Komisja Europejska przeznaczyła 3,6 mln euro.

Głównym celem projektu realizowanego przez Polskę przy współpracy z Niemcami, Republiką Czeską, Rumunią, Słowacją, Szwecją, Węgrami oraz Międzynarodowym Ośrodkiem ds. Rozwoju Polityki Migracyjnej (International Centre for Migration Policy Development, ICMPD) w Wiedniu jest wzmocnienie współpracy w dziedzinie migracji i azylu między państwami uczestniczącymi w Procesie Praskim. W jego ramach wzmacniany jest dialog ekspercki i wymiana informacji między państwami Procesu Praskiego, głównie poprzez rozwój współpracy Krajowych Punktów Kontaktowych. Rozbudowana zostanie także tzw. baza wiedzy, czyli profile migracyjne państw uczestniczących w Procesie Praskim, zawierające podstawowe informacje charakteryzujące ich sytuację migracyjną. Zaktualizowana zostanie interaktywna mapa szlaków migracyjnych na Wschodzie (tzw. i-Map East).

W ramach Inicjatywy Celowej realizowane były także cztery projekty pilotażowe, angażujące wybrane państwa uczestniczące w Procesie Praskim. Polska, wspólnie z Rumunią i Słowacją, odpowiadała za projekt dotyczący nielegalnej migracji; Republika Czeska – za projekt dotyczący migracji i rozwoju; Węgry – za projekt dotyczący legalnej migracji; a Szwecja i Niemcy – za projekt dotyczący azylu i ochrony międzynarodowej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Procesu Praskiego: http://www.pragueprocess.eu oraz www.facebook.com/PragueProcess

 

Mapa serwisu