Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 06.11.2014

Panel ds. Migracji i Azylu Platformy i Partnerstwa Wschodniego w Warszawie

Na zdjęciu: Przedstawiciele Panelu do spraw  Migracji i Azylu Platformy i Partnerstwa Wschodniego podczas rozmów w Warszawie
Legalna migracja zarobkowa – to główny temat odbywającego się 6 i 7 listopada w Warszawie Panelu ds. Migracji i Azylu Platformy i Partnerstwa Wschodniego.

W spotkaniu bierze udział ponad 50 przedstawicieli krajów Partnerstwa Wschodniego, Państw Członkowskich UE, środowisk naukowych oraz organizacji międzynarodowych. Panel, którego współgospodarzami są Polska i Ukraina, poświęcone jest tematowi legalnej migracji zarobkowej, w szczególności aktualnym trendom migracyjnym krajów Partnerstwa Wschodniego, rozwiązaniom prawnym UE, PW i państw członkowskich, współpracy regionalnej oraz współpracy pomiędzy publicznymi i prywatnymi służbami zatrudnienia, a także dostępowi migrantów do ich praw.

Panel współorganizowany jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców. W związku z tematyką spotkania, otworzyli je Radosław Mleczko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz  Serhii Ustymenko, Wiceminister ds. integracji europejskiej Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy.

Panel jest przekształconym Procesem Współpracy Transgranicznej - Procesem Söderköping, który został włączony w 2011 roku w działania Partnerstwa Wschodniego. Jest jedynym, skupionym na wzmocnieniu współpracy w obszarze migracji i azylu forum współpracy wielostronnej z krajami Partnerstwa Wschodniego (obok Procesu Praskiego, który ma znacznie szerszy wymiar geograficzny).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Panelu: www.eapmigrationpanel.org

Mapa serwisu