Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 17.11.2014

O współpracy polsko-niemieckiej

na zdjęciu Piotr Stachańczyk, Podsekretarz Stanu w MSW oraz Joachim Bleicker, Ambasador w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec.

Współpraca policyjna, kwestie związane z modernizacją połączeń kolejowych oraz obszarów przygranicznych były głównymi tematami XXV posiedzenia Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. W spotkaniu udział wzięli m.in. Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w MSW oraz Joachim Bleicker, Ambasador w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec.

W spotkaniu, które odbyło się 13 i 14 listopada w Dreźnie rozmawiano także na temat pogłębienia współpracy polskich i niemieckich służb policyjnych. Przedstawiono również informację o planie opracowania instrukcji dobrych praktyk na potrzeby zapewnienia ochrony w czasie katastrof, klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków w obszarze przygranicznym.   

W czasie obrad poruszono  kwestie związane z modernizacją połączeń kolejowych Wrocław-Zgorzelec-Drezno, Wrocław-Berlin oraz Szczecin-Berlin. Uczestnicy spotkania podkreślili, że prace prowadzone przy transgranicznych połączeniach kolejowych wymagają ścisłej współpracy pomiędzy stronami.

W trakcie posiedzenia przedstawiono stan prac nad podpisaniem  umowy o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych pogranicza polsko-niemieckiego. Umowa dotyczy m.in. ochrony przeciwpowodziowej, warunków spływu i żeglugi rzecznej. Rozmawiano także o ratyfikowaniu umów o współpracy służb granicznych, policyjnych i celnych oraz  o współpracy w dziedzinie komunikacji kolejowej przez polsko-niemiecką granicę państwową.

Jednym z tematów poruszonych podczas posiedzenia była także  kwestia wspierania nauki języka polskiego w Niemczech i języka niemieckiego w Polsce.

Komisja zaleciła również wypracowanie wspólnej wizji rozwoju przestrzennego polsko-niemieckiego pogranicza w ramach specjalnej grupy roboczej Komitetu ds. gospodarki przestrzennej oraz poparła ideę utworzenia portalu internetowego, na którym będą publikowane informacje niezbędne do prowadzenia ścisłej współpracy w zakresie gospodarki przestrzennej na szczeblu lokalnym.

Prace Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej prowadzone są w ramach czterech komitetów: ds. współpracy przygranicznej, ds. współpracy międzyregionalnej, ds. gospodarki przestrzennej, ds. edukacji oraz grupy roboczej ds. aktualizacji Porozumień między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji RP a Ministrami Spraw Wewnętrznych Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii i Saksonii  Umowy o wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków oraz rozszerzenia tych porozumień o kraj związkowy Berlin. 

W posiedzeniu Komisji wzięli udział m. in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także przedstawiciele urzędów wojewódzkich i marszałkowskich z województw przygranicznych oraz euroregionów. 

Kolejne, XXVI spotkanie Komisji odbędzie się w 2015 roku, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowa relacja z posiedzenia Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds.  Współpracy Regionalnej i Przygranicznej dostępna TUTAJ

Mapa serwisu