Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 19.11.2014

W MSW o poszukiwaniu osób zaginionych

na zdjęciu znajdują się kontury kilku postaci

Zaginięcia dzieci i nastolatków, porwania rodzicielskie, system Child Alert w Polsce, funkcjonowanie Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych w KGP, wykorzystanie badań DNA przy identyfikacji zwłok NN – to tylko niektóre z tematów, które zostaną poruszone podczas rozpoczynającej się dziś dwudniowej konferencji „Poszukiwanie osób zaginionych w Polsce i w Europie”. Organizatorami konferencji jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, fundacja ITAKA oraz Komenda Główna Policji.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie problematyce zaginięć dzieci i nastolatków. Co roku w Polsce zgłasza się zaginięcie kilkunastu tysięcy osób. W ciągu dziesięciu miesięcy 2014 r. zgłoszono zaginięcie ponad 18 tys. osób. Sporą część z tych osób stanowią dzieci – tylko w tym roku zgłoszono zaginięcie 7 tys. 178 osób poniżej 18 roku życia. Większość osób udaje się odnaleźć – w okresie od stycznia do października br. odnaleziono 18 tys. 242 osoby, w tym 7 tys. 102 dzieci.

Drugiego dnia konferencji poruszone zostaną kwestie poszukiwania dorosłych zaginionych, w szczególności procedur dotyczących odnalezionych osób NN oraz zwłok NN. Omówione zostaną m.in. procedury identyfikacji zwłok oraz wykorzystywania w tym celu badań DNA. Co roku w Polsce ujawnianych jest około 700 zwłok NN.

Konferencja odbędzie się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w dniach 20-21 listopada.

Mapa serwisu