Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 24.11.2014

Wsparcie MSW Serbii w zakresie systemu zarządzania zasobami ludzkimi

Na zdjęciu uczestnicy wizyty przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Serbii w Polsce

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi, sposoby dokonywania oceny rozwoju zawodowego i przeprowadzania postępowań rekrutacyjnych w kontekście transformacji systemowej - to główne tematy spotkań z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Serbii. 

24 listopadaw MSW odbyła się inauguracja wizyty przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Serbii w ramach projektu pt. „Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi w MSW Serbii” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

Eksperci z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podzielą się z partnerami z Serbii wiedzą z zakresu funkcjonowania systemu zarządzania zasobami ludzkimi, zasad dokonywania oceny rozwoju zawodowego oraz przeprowadzania postępowań rekrutacyjnych, a także swoim doświadczeniem związanym z utworzeniem nowoczesnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi po transformacji systemowej. 

Wizyta studyjna jest częścią dwuletniego projektu twinningowego(obejmującego wsparcie kraju UE na rzecz innego kraju) realizowanego przez Wielką Brytanię i Polskę w latach 2014-2016. Projekt ma na celu wsparcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Serbii przez partnerów z państw UE w zakresie reformy systemu zarządzania zasobami ludzkimi. 

Wizyta studyjna partnerów z MSW Serbii potrwa do 28 listopada br. Oprócz spotkań z ekspertami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, goście z Serbii odwiedzą również Komendę Główną Policji, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w celu zapoznania się z systemem szkolenia i rozwoju zawodowego polskich policjantów. 

 

  • Na zdjęciu uczestnicy wizyty przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Serbii w Polsce
  • Na zdjęciu uczestnicy wizyty przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Serbii w Polsce
  • Na zdjęciu uczestnicy wizyty przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Serbii w Polsce
  • Na zdjęciu uczestnicy wizyty przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Serbii w Polsce
  • Na zdjęciu uczestnicy wizyty przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Serbii w Polsce
  • Na zdjęciu uczestnicy wizyty przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Serbii w Polsce
  • Na zdjęciu uczestnicy wizyty przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Serbii w Polsce
  • Na zdjęciu uczestnicy wizyty przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Serbii w Polsce
  • Na zdjęciu uczestnicy wizyty przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Serbii w Polsce

Mapa serwisu