Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 25.11.2014

Jak rozbroić bombę nienawiści?

Na zdjęciu: uczestnicy konferencji MSW „Jak rozbroić bombę nienawiści – skuteczna współpraca imigrantów i organów ścigania”
- Chciałabym, żeby nasze spotkanie zakończyło się wypracowaniem wielu ciekawych rozwiązań, które moglibyśmy wspólnie wdrażać w kolejnych latach, po to żeby Polska była krajem, w którym każdy czuje się bezpiecznie - powiedziała Danuta Głowacka-Mazur, dyrektor Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków otwierając konferencję pod hasłem „Jak rozbroić bombę nienawiści – skuteczna współpraca imigrantów i organów ścigania”.

Podczas spotkania podsumowana została kampania informacyjna Racism. Say it to fight it oraz wymieniono doświadczenia związane z problematyką przestępstw motywowanych nienawiścią. 

W dwudniowej konferencji na Stadionie Narodowym w Warszawie, zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, uczestniczą organizacje pozarządowe z całej Polski. Do Warszawy przyjechali też przedstawicie szwedzkiej i szkockiej Policji, Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR OSCE),  Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców.

Na początku konferencji podsumowano kampanię informacyjną Racism. Say it to fight it realizowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych od 1 marca do 30 czerwca 2014 r. Celem ogólnopolskiej kampanii, prowadzonej w dziesięciu językach, było przekazanie cudzoziemcom wiedzy na temat obowiązującego w Polsce prawa dotyczącego przestępstw z nienawiści, a także informacji o tym jak postępować, kiedy mamy do czynienia z takim zjawiskiem.

Projekt Racism. Say it to fight it został pozytywnie przyjęty przez polskie organizacje pozarządowe i organizacje międzynarodowe. Wzbudził też zainteresowanie przedstawicieli instytucji publicznych z innych krajów (m. in. Austrii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii). Ponadto do Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka wpłynęło więcej zgłoszeń dotyczących przestępstw z nienawiści kierowanych przez cudzoziemców i obywateli Polski. Część zgłaszających wykorzystało formularz umieszczony na stronie www.reportracism.pl.

Swoje doświadczenia związane ze zwalczaniem przestępstw z nienawiści zaprezentowali funkcjonariusze ze Szwecji i Szkocji, a także przedstawiciel organizacji pozarządowej z Holandii. Działania w tym zakresie omówione zostały również na przykładzie Białegostoku, Krakowa i Kielc.

Podczas drugiego dnia konferencji zaplanowano między innymi dyskusję poświęconą barierom w zgłaszaniu przestępstw z nienawiści.

Warto zaznaczyć, że w MSW pracuje Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka, który monitoruje przypadki incydentów i przestępstw na tle rasowym i ksenofobicznym. W ubiegłym roku do zespołu dotarła informacja o 170 przypadkach przestępstw na tle nienawiści.

Zespół we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE opracował i wdrożył program zwalczania przestępstw na tle nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego.

Od 2009 w Policji prowadzone są szkolenia poświęcone problematyce przestępstw z nienawiści, w szczególności specyfice tych przestępstw, procesowi wykrywczemu, czy postępowaniu z ofiarami. Do połowy 2014 r. przeszkolono ok. 72 000 funkcjonariuszy.

Kampania informacyjna oraz konferencja to elementy projektu Imigranci wobec przestępstw z nienawiści - czyli jak skutecznie dochodzić swoich praw dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Działania te są odpowiedzią na potrzeby społeczności mniejszościowych kierowanych do MSW. Podczas wspólnych spotkań przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak i sami cudzoziemcy wskazywali, że wciąż niewiele osób zgłasza przestępstwa z nienawiści organom ścigania.

Zapraszamy do udziału w kolejnym dniu konferencji. Szczegółowe informacje znajdują się w Programie Konferencji

 

 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji MSW „Jak rozbroić bombę nienawiści – skuteczna współpraca imigrantów i organów ścigania”
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji MSW „Jak rozbroić bombę nienawiści – skuteczna współpraca imigrantów i organów ścigania”
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji MSW „Jak rozbroić bombę nienawiści – skuteczna współpraca imigrantów i organów ścigania”
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji MSW „Jak rozbroić bombę nienawiści – skuteczna współpraca imigrantów i organów ścigania”
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji MSW „Jak rozbroić bombę nienawiści – skuteczna współpraca imigrantów i organów ścigania”
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji MSW „Jak rozbroić bombę nienawiści – skuteczna współpraca imigrantów i organów ścigania”
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji MSW „Jak rozbroić bombę nienawiści – skuteczna współpraca imigrantów i organów ścigania”
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji MSW „Jak rozbroić bombę nienawiści – skuteczna współpraca imigrantów i organów ścigania”
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji MSW „Jak rozbroić bombę nienawiści – skuteczna współpraca imigrantów i organów ścigania”
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji MSW „Jak rozbroić bombę nienawiści – skuteczna współpraca imigrantów i organów ścigania”
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji MSW „Jak rozbroić bombę nienawiści – skuteczna współpraca imigrantów i organów ścigania”

Mapa serwisu