Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 27.11.2014

MSW przeciwko przemocy domowej

Na zdjęciu: Dwa formularze kwestionariuszy szacowania ryzyka, używanych przez policjantów podczas interwencji w związku z przemocą domową

Rośnie liczba zatrzymanych sprawców przemocy i założonych formularzy „Niebieska Karta”. Dzięki nowym narzędziom, wprowadzonym na początku tego roku, Policja lepiej identyfikuje zagrożenia życia i zdrowia ofiar. 25 listopada rozpoczęła się międzynarodowa kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. MSW również angażuje się w działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy.

O 52 proc. wzrosła liczba zatrzymanych osób podejrzanych o stosowanie przemocy. Od stycznia do września w 2013 roku policjanci zatrzymali 6,5 tys. podejrzewanych sprawców przemocy. W 2014 roku z kolei w analogicznym okresie zatrzymano prawie 10 tys. podejrzanych o jej stosowanie. 

Policjanci również skuteczniej odizolowują od ofiar nietrzeźwych podejrzanych o psychiczne lub fizyczne znęcanie się nad domownikami. Liczba sprawców doprowadzonych do Izb Wytrzeźwień wzrosła blisko o 63 proc. Łącznie funkcjonariusze przewieźli do Izby Wytrzeźwień lub do pomieszczeń dla zatrzymanych 20 tys. nietrzeźwych osób.

Wzrosła również liczba wypełnionych przez Policję „Niebieskich Kart”. W 2014 roku (od stycznia do września) funkcjonariusze wypełnili 48 093 formularze. To o 11 634 więcej, niż w analogicznym okresie w 2013 roku.

Kwestionariusze szacowania ryzyka

W dniach 25 listopada - 10 grudnia trwa międzynarodowa kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. Podejmowanie działań, mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej oraz ochronę osób najbardziej na nią narażonych, to jeden z priorytetów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W celu skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie opracowano i wdrożono 1 stycznia 2014 roku na terenie całego kraju kwestionariusze szacowania ryzyka w związku z przemocą w rodzinie.

Funkcjonariusze otrzymali instrukcje wyjaśniające, jak interpretować sytuacje świadczące o tym, że mają do czynienia z zagrożeniem wymagającym interwencji. Laminowane formularze trafiły do policjantów, którzy na co dzień podejmują interwencje w związku z przemocą domową. Dodatkowo w 2013 roku 35 tys. funkcjonariuszy zostało przeszkolonych z narzędzia reagowania na przemoc pod kątem wykrywania sytuacji, które mogłyby nieść zagrożenie dla życia i zdrowia domowników.

Jak wynika z najnowszego "Sprawozdania z działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczących zapobiegania przemocy w rodzinie" po wprowadzeniu instrukcji policjanci dokładniej identyfikują przypadki przemocy domowej oraz znacznie częściej eliminują bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ofiar.

Nwe rozwiązania zostały opracowane z inicjatywy Ministra Spraw Wewnętrznych przez Komendę Główną Policji we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje oraz Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

"Sprawozdanie z działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczących zapobiegania przemocy w rodzinie", opisujące efekty wprowadzenia kwestionariuszy szacowania ryzyka: 

Mapa serwisu