W MSW o ochronie ludności - Aktualności - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 27.11.2014

W MSW o ochronie ludności

Na zdjęciu laptop

Ochrona ludności oraz ratownictwo były głównymi tematami seminarium, które odbyło się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Przedstawiciele środowisk naukowych, administracji rządowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz organizacji ratowniczych zapoznali się również z wynikami projektu ANVIL. Spotkanie otworzył Stanisław Rakoczy, Podsekretarz Stanu w MSW.

Założeniem projektu ANVIL (Analysis of Civil Security Systems in Europe) było przeprowadzenie badań krajowych w 22 państwach europejskich. Celem badania było porównanie systemów bezpieczeństwa cywilnego w Europie.  Projekt pozwolił również na ocenę skuteczności i efektywności tych systemów.

W realizacji projektu ANVIL, finansowanego przez Unię Europejską, uczestniczyło 12 różnych międzynarodowych instytucji badawczych (z Chorwacji, Finlandii, Holandii, Francji, Norwegii, Niemiec, Polski, Serbii, Szwecji Wielkiej Brytanii i Włoch). Polskim partnerem w projekcie był  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt ANVIL realizowany był przez okres 2 lat i zakończył się wiosną 2014 r.

Podczas seminarium, na podstawie wyników badań projektu ANVIL zaprezentowano informacje o sytuacji Polski na tle innych krajów europejskich.  Uczestnicy zapoznali się także z systemowym ujęciem problematyki ochrony ludności, a także przemianami, jakie zachodzą w Europie w tym obszarze. Omówiono również najważniejsze cele Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014 – 2020.

Wyniki badań uzyskane w ramach projektu ANVIL nie potwierdziły zasadności zastosowania reguły „jedno rozwiązanie dla wszystkich” w odniesieniu do bezpieczeństwa cywilnego w Europie. Nie jest zatem możliwe wskazanie wzorcowego systemu.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie:  http://www.anvil-project.net.

  • Na zdjęciu: Uczestnicy "Seminarium na temat ochrony ludności i ratownictwa" w MSW
  • Na zdjęciu: Uczestnicy "Seminarium na temat ochrony ludności i ratownictwa" w MSW
  • Na zdjęciu: Uczestnicy "Seminarium na temat ochrony ludności i ratownictwa" w MSW
  • Na zdjęciu: Uczestnicy "Seminarium na temat ochrony ludności i ratownictwa" w MSW
  • Na zdjęciu: Uczestnicy "Seminarium na temat ochrony ludności i ratownictwa" w MSW
  • Na zdjęciu: Uczestnicy "Seminarium na temat ochrony ludności i ratownictwa" w MSW
  • Na zdjęciu: Uczestnicy "Seminarium na temat ochrony ludności i ratownictwa" w MSW
  • Na zdjęciu: Uczestnicy "Seminarium na temat ochrony ludności i ratownictwa" w MSW
  • Na zdjęciu: Uczestnicy "Seminarium na temat ochrony ludności i ratownictwa" w MSW

Mapa serwisu