Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 09.12.2014

Minister Teresa Piotrowska na V Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej

Na zdjęciu: Minister Teresa Piotrowska oraz szef CBA Paweł Wojtunik podczas V Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej
W Kancelarii Premiera odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna pt. "Krajowe strategie antykorupcyjne". - Nasze ministerstwo z dużą energią włączyło się w działania antykorupcyjne – zapewniła podczas spotkania minister Teresa Piotrowska.

Współorganizatorami konferencji byli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Służba Cywilna. Spotkanie zainicjował Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik. Szef CBA podkreślił, że walka z korupcją przynosi coraz lepsze rezultaty. Podczas wystąpienia przywołał opublikowany na początku grudnia najnowszy ranking Transparency International („Indeks Percepcji Korupcji 2014”). W tym roku TI  sklasyfikowała pod względem poziomu korupcji 175 państw w skali od 0 (najwyższy poziom korupcji) do 100 punktów. Polska, która uzyskała 61 punktów, zajęła w tegorocznym rankingu 35. miejsce. Rok temu Polska była z 60 punktami na 38.

Jak podkreślał Paweł Wojtunik, to „historycznie wysoki wynik”, który świadczy o „pozytywnym trendzie”. Podkreślał, że poprawa jest wynikiem wspólnej pracy instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych. Dodał, że wyższy wynik w międzynarodowym badaniu nie osłabi działań ukierunkowanych na zwalczanie korupcji.

Teresa Piotrowska zwróciła uwagę, że rośnie wykrywalność przestępstw korupcyjnych. - Ze statystyk wynika, że w 2013 roku mieliśmy w Polsce bardzo wysoki wskaźnik wykrywalności przestępstw o charakterze korupcyjnym. Policja stwierdziła ich blisko 19 tysięcy, co w stosunku do roku poprzedniego oznacza wzrost o 76 procent. W roku bieżącym do końca listopada wykryto ich ponad 14 tysięcy – powiedziała szefowa MSW.

Podkreśliła, że szczególna specyfika tych przestępstw, polegająca na tym, że „i korumpującemu, i korumpowanemu zależy na zachowaniu tajemnicy” sprawia, że nadal pozostaje otwarte pytanie, ile przestępstw pozostaje niewykrytych. Szefowa MSW wskazała, że ta specyfika powinna rzutować na sposób prowadzenia działań antykorupcyjnych.

Przypomniała również, że 1 kwietnia został przyjęty Rządowy Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019. - Program pomoże administracji działać prewencyjnie i edukacyjnie w społeczeństwie. Chodzi zarówno o likwidację samych zjawisk patologicznych, jak i zdecydowaną walkę ze społecznym przyzwoleniem na zjawiska korupcyjne - powiedziała Teresa Piotrowska.

Szefowa resortu spraw wewnętrznych dodała, że MSW aktywnie włącza się w działania antykorupcyjne. Wspomniała o wprowadzonym w resorcie Systemie Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym oraz działalności Pełnomocniczki do spraw Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym i Doradcy Etycznego.

Szefowa Służby Cywilnej Claudia Torres-Bartyzel wskazała, jak ważna jest prewencja w tym obszarze. - Korupcja jest poważną chorobą wyniszczającą państwo i jego obywateli. Tutaj, tak jak w przypadku każdej choroby, lepiej jest zapobiegać niż leczyć – dodała

W spotkaniu w Kancelarii Premiera wzięli udział również przedstawiciele krajowych oraz zagranicznych instytucji oraz organizacji, które zajmują się zapobieganiem i zwalczaniem tego zjawiska.

Warto podkreślić, że Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna odbywa się co roku w przypadającym 9 grudnia Międzynarodowym Dniu Przeciwdziałania Korupcji. Został on ustanowiony na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 2003 roku.

Po sesji inauguracyjnej odbyły się spotkania eksperckie. Poruszano na nich tematy dotyczące wzmocnienia działań  prewencyjnych i edukacyjnych w obszarze korupcji oraz w zakresie jej zwalczania.

 • Na zdjęciu: Minister Teresa Piotrowska oraz szef CBA Paweł Wojtunik podczas V Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej
 • Na zdjęciu: Minister Teresa Piotrowska podczas V Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej
 • Na zdjęciu: Minister Teresa Piotrowska podczas V Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej
 • Na zdjęciu: Minister Teresa Piotrowska, szef CBA Paweł Wojtunik oraz szef Kancelarii Premiera Jacek Cichocki podczas V Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej
 • Na zdjęciu: Minister Teresa Piotrowska podczas V Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej #10
 • Na zdjęciu: Minister Teresa Piotrowska z szefami służb podległych MSW podczas V Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej
 • Na zdjęciu: Minister Teresa Piotrowska wraz z szefami służb podległych MSW i szefem RCB podczas V Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej
 • Na zdjęciu: Minister Teresa Piotrowska i szef CBA Paweł Wojtunik podczas V Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej
 • Na zdjęciu: Minister Teresa Piotrowska podczas V Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej
 • Na zdjęciu: Szef CBA Paweł Wojtunik podczas V Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej
 • Na zdjęciu: Minister Teresa Piotrowska i szef CBA Paweł Wojtunik podczas V Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej
 • Na zdjęciu: Minister Teresa Piotrowska podczas V Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej
 • Na zdjęciu: Minister Teresa Piotrowska, szef CBA Paweł Wojtunik oraz Szefowa Służby Cywilnej Claudia Torres-Bartyzel
 • Na zdjęciu: Szefowie służb podległych MSW oraz ambasador Stephen D. Mull podczas V Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej
 • Na zdjęciu: Minister Teresa Piotrowska, szef CBA Paweł Wojtunik oraz Szefowa Służby Cywilnej Claudia Torres-Bartyzel

Mapa serwisu