Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 15.12.2014

"Po niektórych znika ślad…". Rusza kampania Fundacji ITAKA

Na zdjęciu: kadr ze spotu przygotowanego przez fundację Itaka. Zdjęcie przedstawia ośnieżony chodnik, oświetlony latarnią. Na śniegu odciśnięte ślady butów
Startuje kampania społeczna Fundacji ITAKA  - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych pod hasłem „Po niektórych znika ślad...”. Celem kampanii jest zapobieganie zaginięciom oraz zwrócenie uwagi społecznej na ten problem. Współorganizatorem kampanii jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Rocznie w Polsce zgłaszanych jest kilkanaście tysięcy zaginięć. Od 2010 roku ich liczba wzrasta. Cztery lata temu na policję zgłoszono 14 389 osób zaginionych. W tym roku  odnotowano już 17 887 przypadków zaginięcia. Co roku około 7 tys. zgłoszeń dotyczy osób małoletnich. 

Każdego dnia ludzie mijają słupy oklejone zdjęciami z opisem osób zaginionych, często przechodząc obok nich obojętnie. Dzięki kampanii „Po niektórych znika ślad...” Fundacja chce zwrócić  uwagę społeczną na problem zaginięć oraz potrzeby osób, których dotknął ten dramat.

Przyczyny zaginięć są różne - nierzadko zależą od wieku. Małe dzieci najczęściej giną z powodu braku odpowiedniej opieki ze strony rodziców i opiekunów. Zdarza się jednak, że przyczyną jest porwanie rodzicielskie czy przestępstwo: uprowadzenie, pedofilia, morderstwo.

Nikt, kto nie przeżył straty ukochanej osoby, nie jest w stanie wyobrazić sobie, jaki ból odczuwają rodziny zaginionych, latami balansując pomiędzy poczuciem straty, a nadzieją…

Fundacja Itaka-Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Wielokrotnie przyczyną zaginięć starszych dzieci i młodzieży jest ucieczka. Decydują się na nią wtedy, gdy w ich odczuciu, problemy z którymi się mierzą, przerastają ich. I tu nie ma reguły – na opuszczenie rodziny decydują się zarówno nastolatki z tzw. dobrych domów, jak i wychowankowie placówek opiekuńczych.

W przypadku osób dorosłych często zdarzają się wypadki, urazy powodujące zaniki pamięci. Niektórzy spośród zaginionych to ofiary przestępstw (np. uprowadzenia, morderstw). Przyczyną zaginięcia -  w przypadku starszych osób -  bardzo często są choroby: wylew, zawał, padaczka, choroba Alzheimera, depresja, schizofrenia. 

Znikają również ludzie zdrowi. Wielu z nich świadomie zrywa kontakty z bliskimi. Poprzez kampanię, fundacja ITAKA chce dotrzeć również do nich, przekonać, aby dali znak życia. Dotyczy to w dużej mierze osób, które od lat przebywają za granicą lub mają nowe życie, a pozostawione rodziny wciąż czekają na ich powrót.

W ramach kampanii zostały wyprodukowane: spoty telewizyjny, radiowy oraz do metra, które będą emitowane w kanałach medialnych. Zostaną również  opracowane ulotki informacyjne skierowane do kilku grup wiekowych, które będą rozdystrybuowane w całej Polsce. 

***

Więcej informacji na temat zaginionych osób i informacji, które mogą pomóc je odnaleźć znajduje się na stronach Fundacji ITAKA - Zaginieni.pl

Na zdjęciu: kadr ze spotu przygotowanego przez fundację Itaka. Zdjęcie przedstawia ośnieżony chodnik, oświetlony latarnią. Na śniegu odciśnięte ślady butów. Po kliknięciu w zdjęcie następuje przekierowanie do portalu YouTube, gdzie osadzony jest spot Itak

Mapa serwisu