Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 16.12.2014

Polacy czują się bezpiecznie w miejscu zamieszkania

Coraz więcej Polaków czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. Pokazują to dane CBOS (90%) oraz publikowane już przez nas wyniki tegorocznej edycji Polskiego Badania Przestępczości (blisko 80%). Oceny te przekładają się także na wysoką ocenę pracy policji (ok. 73%). Polska notuje jeden z najniższych wśród państw UE odsetek tych, którzy w swojej okolicy nie obawiają się przestępczości, przemocy i działań wandali.

Zdaniem większości badanych (70%) Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie i jest to wzrost o 6% w porównaniu do ubiegłego roku – wynika z badań CBOS, opublikowanych w połowie tego roku. W ciągu ostatniej dekady ponad dwukrotnie wzrosła liczba tych, którzy uważają, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie. - Obecny poziom poczucia bezpieczeństwa należy do najwyższych od 1989 roku. Polska policja pracuje na ten wynik od wielu lat. Z zadowoleniem odnotowuję, że polskie społeczeństwo obdarza rosnącym zaufaniem podległe mi służby – podkreśla Teresa Piotrowska, minister spraw wewnętrznych.

Od kilku lat na stabilnym i bardzo wysokim poziomie utrzymują się także oceny poziomu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Obecnie według danych CBOS, 90% obywateli deklaruje, że czuje się bezpiecznie w swojej okolicy.

Polska na tle innych krajów UE ma jeden z najniższych odsetek mieszkańców, którym doskwiera przestępczość, przemoc lub wandalizm w okolicy zamieszkania. W zestawieniu publikowanym przez Eurostat Polska zaraz po Chorwacji (2,9%) zajmuje drugie miejsce w rankingu z oceną 6,4%. Natomiast średnia w UE za ubiegły rok wynosi 14,5%.

Statystyki pokazują, że obywatele równie wysoko oceniają pracę policji. 69,6% Polaków uważa policję za skuteczną, 72,4% dobrze ocenia pracę policjantów, a 76,9% badanych czuje się bezpiecznie, spacerując w swojej okolicy po zmroku. Tak wysokie oceny pracy mundurowych zostały przedstawione w Polskim Badaniu Przestępczości na początku tego roku. W tegorocznej edycji Polskiego Badania Przestępczości odnotowano najwyższą jak dotychczas, ocenę skuteczności policji w walce z przestępczością. W porównaniu do pierwszej edycji z 2007 r. nastąpił wzrost pozytywnych ocen o 13,3%. Pracę policjantów pełniących służbę w okolicy miejsca zamieszkania dobrze ocenia niemal trzy czwarte Polaków (72,4%)

 

Mapa serwisu