Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 18.12.2014

1,1 mln zł na pomoc dla ofiar handlu ludźmi

na zdjęciu znajdują się trzy twarze ludzi. Zdjęcie utrzymane w odcieniach szarości

La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu oraz  Stowarzyszenie "Po MOC" dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej będą prowadziły Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi w 2015 r. MSW rozstrzygnęło właśnie konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący tego zadania. Na prowadzenie centrum w 2015 r. ministerstwo przekaże 1,1 mln zł czyli o 100 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. 

Krajowe Centrum od 2009 roku zapewnia funkcjonowanie m.in. całodobowego telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi. Na pomoc Centrum mogą liczyć zarówno pokrzywdzeni obywatele polscy np. zmuszani do pracy za granicą, jak i cudzoziemcy włączeni do Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi.

Centrum pomaga cudzoziemcom – ofiarom handlu ludźmi zalegalizować pobyt oraz organizuje powrót osób pokrzywdzonych do kraju, z którego pochodzą. Pracownicy pomagają również ofiarom handlu ludźmi w kontaktach z policją i prokuraturą.

{C}{C}{C}

Krajowe Centrum Interwencyjno - Konsultacyjne dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi prowadzi dwa schroniska dla osób pokrzywdzonych, zapewniając przy tym bezpieczne zakwaterowanie pod opieką wyspecjalizowanego personelu. W ramach pomocy zapewniane jest także wyżywienie oraz odzież.

Centrum udziela również porad instytucjom państwowym i samorządowym, które pracują z pokrzywdzonymi przez handlarzy ofiarami. Z pomocy i konsultacji mogą skorzystać ofiary handlu ludźmi, ich bliscy, osoby zagrożone handlem ludźmi, organizacje i instytucje, które pracują na ich rzecz, a także organy ścigania i wymiar sprawiedliwości.

Więcej informacji o działalności Krajowego Centrum Interwencyjno - Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi znajduje się na stronie www.kcik.pl. Numer telefonu do Centrum: (22) 628 01 20, (22) 628 99 99, e-mail: info@kcik.pl.

Mapa serwisu