Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 18.12.2014

Minister Teresa Piotrowska spotkała się z organizacjami pozarządowymi w sprawie sytuacji Polaków na Ukrainie

na zdjęciu budynek ministerstwa

MinisterTeresa  Piotrowska spotkała się z organizacjami pozarządowymi w sprawie sytuacji Polaków na Ukrainie

W czwartek w MSW odbyło się spotkanie minister Teresy Piotrowskiej z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się sytuacją Polaków zamieszkałych na Ukrainie w strefie objętej działaniami wojennymi oraz osobami już przebywającymi w Polsce, które opuściły Ukrainę w związku z zagrożeniem ich życia i zdrowia.

Szefowej MSW została przekazana informacja na temat aktualnej sytuacji osób potrzebujących wsparcia i pomocy.

Omówiono prawne możliwości wsparcia osób przebywających obecnie w Polsce oraz możliwe do podjęcia w tym zakresie działania. Jednocześnie MSW przedstawiło rozwiązania przygotowywane w związku z planem przyjazdu grupy osób z obwodu donieckiego i ługańskiego, w tym przewidywane zasady ich pobytu, opieki medycznej itd.

W kwestiach dotyczących przyjazdu tych osób do naszego kraju, w tym jego terminu,  MSW pozostaje w stałym kontakcie z MSZ. 

Mapa serwisu