Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 19.12.2014

O azylu, zarządzaniu granicami i imigracji w MSW

na zdjęciu uczestnicy konferencji

Przedstawiciele MSW, MSZ oraz Agencji Praw Podstawowych (APP) uczestniczyli wczoraj w konferencji poświęconej polskiej wersji podręcznika APP dotyczącego azylu, granic i migracji. W najnowszej publikacji znajduje się m.in. przegląd przepisów mających zastosowanie do azylu, zarządzania granicami i imigracji w odniesieniu do prawa UE i europejskiej konwencji praw człowieka.

Celem konferencji było zapoznanie uczestników z podręcznikiem. Najnowsza publikacja Agencji Praw Podstawowych stanowi przede wszystkim pomoc dla prawników, którzy nie są specjalistami w obszarze azylu, zarządzania granicami i prawa imigracyjnego. Podręcznik przeznaczony jest m.in. dla adwokatów, sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, urzędników służb migracyjnych oraz dla organizacji pozarządowych.

W spotkaniu uczestniczył m.in. Rafał Rogala, Szef Urzędu do spraw Cudzoziemców oraz Artur Nowak – Far, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Przedstawiciele obu resortów podkreślili znaczenie kwestii migracyjnych, azylowych i granicznych oraz omówili wyzwania jakie ten obszar stawia zarówno przez Unią Europejską, jak i poszczególnymi państwami członkowskimi.

Polską wersję podręcznika przedstawił Adriano Silvestri – kierownik wydziału ds. azylu, migracji i granic w Agencji Praw Podstawowych.

W ramach konferencji przeprowadzono dwa panele merytoryczne, w ramach których omówiono problematykę implementacji prawa UE w praktyce administracyjnej oraz kwestię ochrony praw podstawowych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 

  • na zdjęciu uczestnicy konferencji
  • na zdjęciu uczestnicy konferencji
  • na zdjęciu uczestnicy konferencji

Mapa serwisu