Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 30.01.2015

W lutym rusza kwalifikacja wojskowa

na zdjęciu znajduje się kilkanaście książeczek wojskowych
fot. STEFAN MASZEWSKI/REPORTER

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmie około 270 tys. osób i będzie prowadzona od 2 lutego do 30 kwietnia br.

Termin rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej, czas jej trwania, a także roczniki i grupy osób, których będzie dotyczyła określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i ministra obrony narodowej z 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wynika z przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmie m.in.:

  • mężczyzn urodzonych w 1996 roku;
  • mężczyzn urodzonych w latach 1991-1995, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1991-1996, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych;
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikację przeprowadzą wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień oraz starostów, wójtów i burmistrzów (prezydentów miast).

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach podawane są do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzymuje od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) imienne wezwanie. W wezwaniu podany jest dokładny termin i miejsce, w którym trzeba się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej, może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

  • kategoria zdolności A, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • kategoria zdolności B, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej przez okres do 24 miesięcy;
  • kategoria zdolności D, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju;
  • kategoria zdolności E, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu.

Mapa serwisu