Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 14.01.2015

MSW uruchomiło bank ofert dla osób polskiego pochodzenia ze Wschodniej Ukrainy

Na zdjęciu: min. T. Piotrowska wita osoby ewakuowane z Donbasu

MSW uruchomiło bank ofert, w którym gromadzone są informacje o wszelkich formach pomocy dla osób polskiego pochodzenia ze Wschodniej Ukrainy. Informacje dotyczą kwestii związanych m.in. z pracą i mieszkaniem. 

Chcemy, aby z ofert mogły skorzystać zarówno osoby polskiego pochodzenia, które wcześniej przyjechały do Polski na własną rękę, jak również osoby, które we wtorek (13 stycznia) zostały ewakuowane z Donbasu. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest otwarte na wszelkie formy współpracy z instytucjami, które chciałyby włączyć się w pomoc dla osób polskiego pochodzenia ze Wschodniej Ukrainy. Zachęcamy do współpracy samorządy, instytucje, organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne.

Bank ofert prowadzi Departament Obywatelstwa i Repatriacji MSW, a osobą odpowiedzialną za kontakt jest Eugeniusz Ścibek, zastępca dyrektora Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji MSW: tel. 22 60 139 35, 22 60-174-33; adres mailowy repatriacja@msw.gov.pl

Pomoc finansowa i rzeczowa

Osoby polskiego pochodzenia ze Wschodniej Ukrainy można również wesprzec poprzez dary lub pomoc finansową. Wszystkich, którzy chcą przyłączyć się do tej formy pomocy, prosimy o kontakt z Caristasem Archidiecezji Warmińskiej: 

Koordynator pomocy rzeczowej: pani Joanna Damięcka; tel. 89 523 64 02 lub 603 200 211, mail: polacy.donbasu@o2.pl

Pomoc finansową można przekazywać na konto Caritas Archidiecezji Warmińskiej, Grunwaldzka 45, 10-125 Olsztyn

Konto PKO S.A. 71 1240 5598 1111 0000 5033 4618 z dopiskiem DONBAS

REGON: 040013112, NIP 739-020-82-83, KRS 000245507

Więcej informacji: www.olsztyn.caritas.pl

Mapa serwisu