Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 14.01.2015

Informacja w sprawie osób polskiego pochodzenia ze Wschodniej Ukrainy

 

W połowie grudnia Teresa Piotrowska, minister spraw wewnętrznych spotkała się z przedstawicielami osób, które na własną rękę przyjechały do Polski z terenów Ukrainy, objętych działaniami wojennymi. We współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska uzyskaliśmy aktualne informacje o sytuacji tych osób i ich potrzebach. Na tej podstawie wystosowaliśmy pisma do tych wojewodów, właściwych do miejsc, w których przebywają te osoby. Wojewodowie zostali zobowiązani do ułatwienia kwestii związanych z procedurami legalizacji pobytu tych osób w kraju. Wojewodowie zostali również zobowiązani, by do 16 stycznia przekazać do MSW pełną informację o działaniach, jakie podjęli wobec osób, które przebywają na ich terenie.

Ponadto MSW uruchomiło bank ofert, który ma na celu zbieranie informacji o wszelkich formach pomocy związanych m.in. z pracą i mieszkaniem. Zapraszamy do współpracy wszystkie organizacje, które mogą nam pomóc w tym zakresie.

Przypominamy, że we wtorek (13 stycznia 2015 roku) do Polski przyjechało w sumie 178 osób polskiego pochodzenia. Zostały one zakwaterowane w dwóch ośrodkach:
w ośrodku  Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach oraz w Kompleksie Recepcyjno-Wypoczynkowym w Łańsku.

 

                                                                                                                                       Małgorzata Woźniak

                                                                                                                                  Rzecznik Prasowy MSW

Mapa serwisu