Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 15.01.2015

O współpracy polsko-flamandzkiej

na zdjęciu budynek MSW

Edukacja, kultura, transport, rolnictwo, środowisko i polityka społeczna to najważniejsze kwestie zawarte w Programie Współpracy pomiędzy Polską a Rządem Flandrii. Porozumienie zostało podpisane przez Piotra Stachańczyka, Sekretarza Stanu w MSW i Koena Verlaeckt’a, Sekretarza Generalnego Departamentu Spraw Zagranicznych Rządu Flandrii.

Nowy Program, który został wynegocjowany w trakcie posiedzenia Wspólnej Komisji Polsko-Flamandzkiej, zawiera 20 rozdziałów tematycznych współpracy dwustronnej, które będą realizowane w latach 2015-2017. Współpraca obejmie m. in. kwestie związane z edukacją, kulturą, transportem, rolnictwem, środowiskiem i polityką społeczną. Ważnym wydarzeniem będzie organizacja tygodnia flamandzkiego w Gdańsku w dniach 14–22 marca 2015 r.

VII posiedzenie Komisji, podczas którego negocjowano Program Współpracy na lata 2015-2017, odbyło się w dniu 11 grudnia 2014 r. w Warszawie. W posiedzeniu Komisji udział wzięli m. in. Ambasador RP w Brukseli oraz przedstawiciele obu stron reprezentujący resorty właściwe ds. transportu, edukacji, szkolnictwa wyższego, środowiska i spraw zagranicznych.

Mapa serwisu