Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 15.01.2015

„Wizyta studyjna” - praktyki dla Polaków studiujących za granicą

na zdjęciu uczestnicy "Wizyty studyjnej" podczas spotkania z Dyrektor Generalną MSW Panią Edytą Szostak

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych po raz drugi rozpoczęło program aktywizacji zawodowej dla studentów uczelni zagranicznych. „Wizyta studyjna” to bezpłatny staż dla polskich słuchaczy uczelni zagranicznych.

Celem programu jest zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w Ministerstwie. Uczestnicy podczas wizyty m.in. biorą  udział w spotkaniach z pracownikami MSW oraz realizują przydzielone zadania.

Uczestnicy stażu to studenci prawa, finansów i bankowości, zarządzania oraz logistyki. Na co dzień studiują w Queen Mary University of London, University of Bristol, London School of Economics, University of Huddersfield,  University of Salford czy  na Uniwersytecie im. Fryderyka II w Neapolu.

Każdemu stażyście został przydzielony opiekun z obszaru, który ich najbardziej interesuje, np. migracje, prawo,  czy współpraca międzynarodowa. Stażyści otrzymają zadania do wykonania, które  będą musieli przygotować w formie prezentacji. W ostatnim dniu wizyty, efekty ich pracy zostaną ocenione przez komisję.

Najlepiej ocenione osoby zostaną zaproszone do udziału w dwumiesięcznych płatnych praktykach w ramach programu pn.: „Praktyki dla Najlepszych”.

  • na zdjęciu uczestnicy "Wizyty studyjnej" podczas spotkania z Dyrektor Generalną MSW Panią Edytą Szostak #2
  • na zdjęciu uczestnicy "Wizyty studyjnej" podczas spotkania z Dyrektor Generalną MSW Panią Edytą Szostak #3
  • na zdjęciu uczestnicy "Wizyty studyjnej" podczas spotkania z Dyrektor Generalną MSW Panią Edytą Szostak #4
  • na zdjęciu uczestnicy "Wizyty studyjnej" podczas spotkania z Dyrektor Generalną MSW Panią Edytą Szostak #5
  • na zdjęciu uczestnicy "Wizyty studyjnej" podczas spotkania z Dyrektor Generalną MSW Panią Edytą Szostak #6
  • na zdjęciu uczestnicy "Wizyty studyjnej" podczas spotkania z Dyrektor Generalną MSW Panią Edytą Szostak #7

Mapa serwisu