Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 20.01.2015

Rządowy program adaptacji dla ewakuowanych

na zdjęciu Joanna Kluzik-Rostkowska, Władysław Kosiniak-Kamysz, Andrzej Halicki Sławomir Neumann,Marek Ratajczak, Teresa Piotrowska, Rafał Rogala oraz Piotr Hartkiewicz 2

Minister Teresa Piotrowska przewodniczyła dziś spotkaniu międzyresortowego zespołu do spraw realizacji programu adaptacyjnego dla osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych koordynuje prace roboczego, międzyresortowego zespołu, którego zadaniem jest objęcie pomocą osób ze wschodniej Ukrainy. W jego skład wchodzą resorty: edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego, zdrowia, administracji i cyfryzacji oraz pracy i polityki społecznej. Zespół zajmuje się m.in. realizacją obowiązku szkolnego dzieci, kontynuacją nauki studentów,  nostryfikacją dyplomów osób ewakuowanych ze wschodniej Ukrainy, a także wsparciem socjalnym.

We wtorek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli resortów wchodzących w skład zespołu. W rozmowach uczestniczyli Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Andrzej Halicki, Minister Administracji i Cyfryzacji, Sławomir Neumann, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Marek Ratajczak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego . W spotkaniu udział wzięli także Rafał Rogala, prezes Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz ksiądz

Piotr Hartkiewicz, dyrektor Ośrodka Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach

Podczas rozmów Minister Teresa Piotrowska przypomniała, że MSW uruchomiło bank ofert, w którym gromadzone są informacje o proponowanych formach pomocy dla osób polskiego pochodzenia ze Wschodniej Ukrainy. Szefowa MSW poprosiła uczestników spotkania, aby wszelkie formy pomocy dotyczące zatrudnienia i mieszkania dla osób ze wschodniej Ukrainy były przekazywane do kierowanego przez nią resortu, w celu dotarcia do indywidualnych potrzeb.

Osoby polskiego pochodzenia ewakuowane z Donbasu przyleciały do Polski we wtorek 13 stycznia. Zostali zakwaterowani w dwóch ośrodkach w woj. warmińsko-mazurskim: w Łańsku i w Rybakach. Obecnie trwają procedury formalno-prawne związane z zalegalizowaniem ich pobytu.

Mapa serwisu