Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 20.01.2015

Informacja o rozpoczęciu warsztatów 5 Projektu Pilotażowego w ramach Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego

Informacja o rozpoczęciu warsztatów  5 Projektu Pilotażowego w ramach Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego

W dniach 26 – 27 stycznia w Warszawie odbędzie się pierwszy warsztat 5 Projektu Pilotażowego dot. Nielegalnej Migracji realizowany w ramach Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego. Projekt, którego celem jest usprawnienie funkcjonowania struktur odpowiedzialnych za zwalczanie nielegalnej migracji oraz wymiana doświadczeń i praktyk w tym zakresie, realizowany jest przez Polskę we współpracy z Rumunią od listopada 2014 r.    

Planuje się, że w warsztatach wezmą udział przedstawiciele 18 państw (Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Gruzji, Węgier, Kosowa, Kirgistanu, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Mołdowy, Polski, Portugalii, Rumunii, Rosji, Turcji i Ukrainy) oraz organizacji międzynarodowych, zajmujący się na co dzień zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianej polityki migracyjnej. Podczas warsztatów nacisk zostanie położony w szczególności na doświadczenia państw uczestniczących w Procesie Praskim z zakresu ustalania tożsamości lub obywatelstwa nielegalnych migrantów.

Proces Praski stanowi główne forum międzynarodowej współpracy w dziedzinie migracji i azylu.

W Procesie uczestniczy obecnie 50 państw (Unia Europejska/obszar Schengen, Partnerstwo Wschodnie, Azja Centralna, Bałkany Zachodnie, Rosja i Turcja). Jego celem jest rozwijanie szeroko pojętych partnerstw między uczestniczącymi państwami, promowanie współpracy i wymiany informacji oraz pogłębianie wzajemnego zaufania. Polska jest liderem Procesu Praskiego od grudnia 2010 r. (poprzednio: Republika Czeska).

Koordynowana przez Polskę (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) Inicjatywa Celowa Procesu Praskiego realizowanej jest wspólnie z partnerami z Czech, Słowacji, Węgier, Rumuni, Niemiec i Szwecji jest najważniejszą inicjatywą realizującą wybrane zadania Planu Działania Procesu Praskiego. Wsparcie w zakresie administracji projektu oraz roboczą komunikację związaną z jego realizacją zapewnia Międzynarodowy Ośrodek do Spraw Rozwoju Polityki Migracyjnej w Wiedniu (International Centre for Migration Policy Development, ICMPD).

Więcej informacji o Procesie Praskim dostępnych jest pod adresem: https://pragueprocess.eu/en/prague-process

Mapa serwisu