Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 21.01.2015

Pomoc wojewodów dla osób polskiego pochodzenia, które na własną rękę przyjechały do Polski

na zdjęciu: zaciśnięte dłonie

Wojewodowie przekazali do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych informacje o działaniach, jakie podjęli wobec osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy, które na własną rękę przyjechały do Polski w 2014 r. Wcześniej MSW zwróciło się do urzędów wojewódzkich o przekazanie tych informacji.

Informacje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zostały przesłane z 7 województw: lubelskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego. W każdym z tych województw przebywa średnio klika rodzin, które zdecydowały się przyjechać do Polski na własną rękę i wystąpiły o zezwolenie na pobyt w naszym kraju. 

Każda z rodzin uzyskała w urzędach wojewódzkich niezbędne informacje oraz wsparcie m.in. w kwestii legalizacji pobytu. Przypomnijmy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych mając na uwadze szczególną sytuację tych rodzin, w połowie grudnia ubiegło roku zobowiązało wojewodów do udzielenia takiego wsparcia. 

Urzędy wojewódzkie są w kontakcie z osobami polskiego pochodzenia, które na własną rękę przyjechały do Polski, znają ich sytuację życiową i najpilniejsze potrzeby. Wojewodowie zaapelowali także do samorządów, na terenie których osiedliły się te osoby, o udzielenie im wszechstronnej pomocy.

Przypomnijmy także, że MSW uruchomiło bank ofert, w którym gromadzone są informacje o proponowanych formach pomocy dla osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy. Bank ofert prowadzi Departament Obywatelstwa i Repatriacji MSW, tel. (22) 60 139 35; (22) 60 174 33 adres mailowy repatriacja@msw.gov.pl

Mapa serwisu