Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 26.01.2015

Najwięcej dzieci urodziło się na Mazowszu – wynika z danych MSW za 2014 r.

na zdjęciu: infografika dotycząca liczby urodzeń dzieci w 2014 roku

Około 57 tys. dzieci urodziło się w 2014 r. na Mazowszu, w tym około 29 tys. 400 chłopców i ponad 27 tys. 500 dziewczynek. To województwo, w którym w ubiegłym roku przyszło na świat najwięcej dzieci, przeszło 6 razy więcej niż w województwie z najmniejszą liczbą narodzin. Najmniej dzieci urodziło się na Opolszczyźnie – ponad 8 tys. 500 i w Lubuskim – blisko 9 tys. 800.

Drugim województwem pod kątem największej liczby urodzeń w 2014 r., jest województwo śląskie. W sumie w tej części południowej Polski na świat przyszło w ubiegłym roku blisko 42 tys. 100 dzieci, w tym ponad 21 tys. chłopców i ponad 20 tys. dziewczynek.

W Wielkopolsce urodziło się w sumie 37 tys. 100 dzieci, w tym 19 tys. 100 chłopców i blisko 18 tys. dziewczynek. To trzecie województwo w rankingu regionów z największą liczbą urodzeń w 2014 r.

Najmniej dzieci w 2014 r. urodziło się w województwach: opolskim (4 tys. 400 chłopców i 4 tys. 100 dziewczynek), lubuskim (5 tys. chłopców i 4 tys. 700 dziewczynek), świętokrzyskim (5 tys. 400 chłopców i 5 tys. 200 dziewczynek).

W całej Polsce w 2014 r. urodziło się łącznie 374 tys. 311 dzieci, w tym więcej chłopców (192 tys. 412) niż dziewczynek (181 tys. 899). Największy odsetek urodzin chłopców nad dziewczynkami wystąpił na terenie województw: mazowieckiego, wielkopolskiego i małopolskiego. Najmniejszą różnicę między liczbą narodzin chłopców a liczbą dziewczynek, odnotowano w województwach: świętokrzyskim, opolskim i lubuskim.

Statystyka liczby urodzeń w poszczególnych województwach została opracowana przez MSW, w oparciu o dane wygenerowane z bazy PESEL, według stanu na 22 stycznia br.

Na zdjęciu: infografika dotycząca liczby urodzeń w Polsce. Tuż pod grafiką opis alternatywny infografiki

Infografika - opis alternatywny 

Pliki do pobrania

Mapa serwisu