Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 28.01.2015

Minister Teresa Piotrowska w Morskim Oddziale Straży Granicznej

Na zdjęciu: minister Teresa Piotrowska w siedzibie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku
fot. Tadeusz Gruchalla/MOSG

Najważniejsze zadania na najbliższy rok oraz zaplanowane inwestycje omówione zostały podczas wizyty Teresy Piotrowskiej minister spraw wewnętrznych w siedzibie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. 

Minister Teresie Piotrowskiej towarzyszył Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominik Tracz oraz Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontradm. SG Piotr Stocki wraz z zastępcą, kmdr. SG Wojciechem Heninborchem.

Funkcjonariusze zaprezentowali infrastrukturę i sprzęt, z którego korzystają podczas codziennej służby. Jednym z istotnych narzędzi ułatwiających mundurowym pracę jest Zautomatyzowany System Radarowego Nadzoru. Dzięki wieżom radarowym rozmieszczonym wzdłuż wybrzeża możliwe jest monitorowanie wód Bałtyku w czasie rzeczywistym.  

Funkcjonariusze MOSG do swojej pracy wykorzystują również jednostki pływające. Począwszy od szybkich łodzi patrolowych umożliwiających podjęcie pościgu, kończąc na pełnomorskich jednostkach KAPER. Minister obserwowała też pokaz działań grup kontrolnych jednostek pływających MOSG. 

Morski Oddział Straży Granicznej funkcjonuje od 1991 roku. Chroni ponad 600 km odcinek granicy państwowej, z czego 395 km przebiega na morzu. Jest to 18% całkowitej długości granicy Polski. Do zadań MOSG należy przede wszystkim ochrona granicy morskiej i kontrola ruchu na przejściach granicznych. Funkcjonariusze biorą również udział w akcjach ratowniczych na morzu. 

  • Na zdjęciu: minister Teresa Piotrowska w siedzibie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku/fot. Tadeusz Gruchalla/MOSG
  • Na zdjęciu: minister Teresa Piotrowska w siedzibie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku/fot. Tadeusz Gruchalla/MOSG
  • Na zdjęciu: minister Teresa Piotrowska w siedzibie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku/fot. Tadeusz Gruchalla/MOSG
  • Na zdjęciu: minister Teresa Piotrowska w siedzibie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku/fot. Tadeusz Gruchalla/MOSG
  • Na zdjęciu: minister Teresa Piotrowska w siedzibie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku/fot. Tadeusz Gruchalla/MOSG
  • Na zdjęciu: minister Teresa Piotrowska w siedzibie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku/fot. Tadeusz Gruchalla/MOSG
  • Na zdjęciu: minister Teresa Piotrowska w siedzibie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku/fot. Tadeusz Gruchalla/MOSG

Mapa serwisu