Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 28.01.2015

Warsztaty 5. Projektu Pilotażowego Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego

Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów procesu praskiego

Przedstawiciele 13 państw wzięli udział w warsztatach 5. Projektu Pilotażowego Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Spotkania odbywały się w dniach 26-27 stycznia. Pierwszy warsztat 5. Projektu Pilotażowego dot. Nielegalnej Migracji realizowany w ramach Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego. Projekt, którego celem jest usprawnienie funkcjonowania struktur odpowiedzialnych za zwalczanie nielegalnej migracji oraz wymiana doświadczeń i praktyk w tym zakresie, realizowany jest przez Polskę we współpracy z Rumunią od listopada 2014 r.    

W warsztacie wzięli udział przedstawiciele 13 państw (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Gruzji, Węgier, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Mołdowy, Polski, Rumunii, Rosji, Turcji i Ukrainy) oraz organizacji międzynarodowych, zajmujący się na co dzień zagadnieniami z zakresu polityki migracyjnej.

Omawiając organizację struktur państwowych odpowiedzialnych za efektywne ustalanie tożsamości lub obywatelstwa nielegalnych migrantów wskazano, iż prawo międzynarodowe  publiczne stwarza możliwość zapewnienia efektywnej współpracy krajów pochodzenia i krajów docelowych/tranzytu migrantów.

Podczas warsztatu zaprezentowano także najlepsze praktyki dotyczące współpracy z krajami trzecimi, uwzględniające m.in. korzyści płynące z wypracowywania wspólnych mechanizmów współpracy krajów pochodzenia i krajów docelowych. Właściwie przygotowane i udokumentowane wnioski w sprawie identyfikacji nieregularnych imigrantów nieposiadających zezwoleń na pobyt pozwalają bowiem na skrócenie czasu potrzebnego do potwierdzenia tożsamości migrantów i w konsekwencji na szybszą realizację procedur powrotowych.

Istotną część warsztatu zajęła wymiana doświadczeń dotyczących konieczności respektowania praw człowieka podczas ustalania tożsamości lub obywatelstwa nielegalnych migrantów. Analizując najnowsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, uczestnicy spotkania  podjęli próbę ustalenia kierunków dalszego rozwoju orzecznictwa w zakresie dopuszczalności detencji imigrantów, których tożsamość nie została potwierdzona, oraz  konsekwencji braku woli współpracy migranta z przedstawicielami administracji kraju docelowego.

Proces Praski

Proces Praski stanowi główne forum międzynarodowej współpracy w dziedzinie migracji i azylu. W Procesie uczestniczy obecnie 50 państw (Unia Europejska-obszar Schengen, Partnerstwo Wschodnie, Azja Centralna, Bałkany Zachodnie, Rosja i Turcja). Jego celem jest rozwijanie partnerstwa między uczestniczącymi państwami, promowanie współpracy i wymiany informacji oraz pogłębianie wzajemnego zaufania. Polska jest liderem Procesu Praskiego od grudnia 2010 r.

Koordynowana przez Polskę (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) Inicjatywa Celowa Procesu Praskiego realizowana jest wspólnie z partnerami z Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Niemiec i Szwecji. Stanowi ona najważniejszą inicjatywę realizującą wybrane zadania Planu Działania Procesu Praskiego. Wsparcie w zakresie administracji projektu oraz roboczą komunikację związaną z jego realizacją zapewnia Międzynarodowy Ośrodek do Spraw Rozwoju Polityki Migracyjnej w Wiedniu (International Centre for Migration Policy Development, ICMPD).

Więcej informacji o Procesie Praskim dostępnych jest pod adresem: https://pragueprocess.eu/en/prague-process

Dodatkowe informacje o warsztacie dostępne są także na profilu społecznościowym Procesu:

https://www.facebook.com/PragueProcess

 • Na zdjęciu: Uczestnicy warsztatów 5. Projektu Pilotażowego Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego #1
 • Na zdjęciu: Uczestnicy warsztatów 5. Projektu Pilotażowego Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego #2
 • Na zdjęciu: Uczestnicy warsztatów 5. Projektu Pilotażowego Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego #3
 • Na zdjęciu: Uczestnicy warsztatów 5. Projektu Pilotażowego Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego #4
 • Na zdjęciu: Uczestnicy warsztatów 5. Projektu Pilotażowego Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego #5
 • Na zdjęciu: Uczestnicy warsztatów 5. Projektu Pilotażowego Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego #6
 • Na zdjęciu: Uczestnicy warsztatów 5. Projektu Pilotażowego Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego #7
 • Na zdjęciu: Uczestnicy warsztatów 5. Projektu Pilotażowego Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego #8
 • Na zdjęciu: Uczestnicy warsztatów 5. Projektu Pilotażowego Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego #9
 • Na zdjęciu: Uczestnicy warsztatów 5. Projektu Pilotażowego Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego #10
 • Na zdjęciu: Uczestnicy warsztatów 5. Projektu Pilotażowego Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego #11

Mapa serwisu