Służby w 2014 r. - Aktualności - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 29.01.2015

Służby w 2014 r.

grafika z trzema częściami: Straż graniczna, straż pożarna i policja. Kolorystyka zielono-czerwono-niebieska.

43,5 mln przeprowadzonych odpraw oraz przejęty przemyt o łącznej wartości prawie 190 mln zł to efekt pracy Straży Granicznej w 2014 r. Policjanci odnotowali mniejszą liczbę przestępstw, a poziom bezpieczeństwa na drogach już kolejny rok z rzędu uległ poprawie. Strażacy interweniowali ponad 400 tys. razy z czego 34 proc. tych interwencji to wyjazdy do pożarów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podsumowało pracę służb w ubiegłym roku.

STRAŻ GRANICZNA

Ruch graniczny

Według statystyk Komendy Głównej Straży Granicznej w 2014 r. przeprowadzono 43,5 mln odpraw w osobowym ruchu granicznym czyli o 3,8 proc. więcej niż w roku ubiegłym. 14,9 mln z nich dotyczyło cudzoziemców wjeżdżajacych do Polski. Przeprowadzono także 10,1 mln odpraw w ramach małego ruchu granicznego (8,4 mln z nich na odcinku z Ukrainą, 1,7 mln na odcinku z Rosją). 

Przemyt

Strażnicy ujawnili przemyt o łącznej wartości 189,1 mln zł. czyli o 1,6 proc. więcej niż w 2013 r. Przemytnicy najczęściej próbowali przewozić papierosy, alkohol, narkotyki oraz samochody. Szacunkowa wartość ujawnionych przez Straż Graniczną przemycanych papierosów wyniosła 74,1 mln zł. Ujawniono także alkohol o wartości 2,2 mln zł oraz narkotyki warte 9,6 mln zł. Funkcjonariusze przejęli także 730 samochodów o łącznej wartości 35,6 mln zł.

Sprzęt Straży Granicznej

W ubiegłym roku Straż Graniczna modernizowała także swoją flotę. Zakupiono 29 pojazdów patrolowych, 74 samochody terenowe oraz 53 motocykle. W 2014 zakończył się przetarg i podpisano porozumienie na dostarczenie dwóch samolotów ES-15, których dostawa dla Straży Granicznej przewidziana jest na 31 maja 2015 r. Są to samoloty typu OPV (Optional Piloted Vehicles), które w zależności od wyposażenia mogą wykonywać loty jako załogowe lub bezzałogowe statki powietrzne.  

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

Interwencje

W 2014 r. strażacy interweniowali łącznie 419 264 razy. Odnotowano 145 238 wyjazdów do pożarów, co stanowi 34 proc. wszystkich zdarzeń. Najczęściej do pożarów dochodziło na terenie województwa mazowieckiego – 20 090, śląskiego – 18 850 oraz dolnośląskiego – 17 133. Najrzadziej  na Podlasiu – 3452 oraz w woj. opolskim – 4031. Łączna liczba interwencji w ubiegłym roku wzrosła o ponad 5 proc. w porównaniu do 2013 r.

Nowi strażacy

Do służby w Państwowej Straży Pożarnej przyjęto 954 nowe osoby.

Inwestycje

Zakończono 6 inwestycji o łącznej wartości ok. 68 mln zł, m.in. wybudowano nową strażnicę w Wąbrzeźnie oraz Komendę Miejską PSP w Wałbrzychu. Państwowa Straż Pożarna zakupiła także  240 nowych samochodów pożarniczych, 55 przyczep pożarniczych, 5 kontenerów pożarniczych i 26 quadów.

Tlenek węgla

W sezonie grzewczym 2013/2014 doszło do 3312 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w których poszkodowanych zostało 2267 osób (2206 rannych i 61 ofiar śmiertelnych).

POLICJA

Spadek liczby przestępstw

Przez 2014 rok liczba wszystkich przestępstw stwierdzonych wyniosła 915 083 czyli o 14 proc. mniej niż rok wcześniej. W 2013 roku odnotowano ich 1 063 906. Zdecydowanie spadła liczba przestępstw kryminalnych - z 711 435 w 2013 roku do 633 701 w 2014 r, czyli o 77 734. Wzrosła natomiast liczba przestępstw gospodarczych z 154 592 do 163 080 czyli o 8488. Spadki odnotowano w grupie przestępstw, uważanych powszechnie za szczególnie uciążliwe dla obywatela. Jest to grupa 7 wybranych rodzajów przestępstw (uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy i kradzież samochodu, kradzież z włamaniem i uszkodzenie rzeczy).

Bezpieczeństwo na drogach

Zdecydowanie poprawiło się bezpieczeństwo na drogach. Liczba przestępstw drogowych w 2014 roku spadła o 53 819, czyli o 38 proc. w stosunku do roku 2013. Porównując ze sobą statystyki drogowe z 2014 roku do 2013, widać utrzymującą się tendencję spadkową biorąc pod uwagę liczbę wypadków, osób rannych i ofiar śmiertelnych. W zeszłym roku doszło do 34 694 wypadków – jest to o 691 mniej niż w roku poprzednim. W 2014 r. liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 3 171 osób, co oznacza, że na polskich drogach zginęło o 120 osób mniej niż w roku 2013. Spadła również liczba osób rannych, w 2014 wyniosła ona 42 177 osób i było to o 1294 osoby mniej niż w 2013 roku.

Policjanci przeprowadzili także 15 413 556 kontroli trzeźwości czyli o prawie 100 proc. więcej niż w roku 2013 r. Jak widać ze statystyk świadomość nieuchronnej kontroli sprawiła, że coraz mniej osób decyduje się na jazdę pod wpływem alkoholu – w 2014 r. ujawniono 140 182 pijanych kierowców czyli o 21 908 mniej niż w roku 2013 r. Nietrzeźwi kierujący spowodowali także mniej wypadków niż w 2013 r. (spadek o 299).

Centralne Biuro Śledcze Policji

9 października 2014 roku rozpoczęła funkcjonowanie nowa jednostka organizacyjna Policji – Centralne Biuro Śledcze Policji, która powstała z wyodrębnienia ze struktur KGP Centralnego Biura Śledczego KGP.

W 2014 roku policjanci CBŚP zatrzymali 1622 osoby podejrzane o udział w zorganizowanych grupach przestępczych, w tym 154 liderów. Zabezpieczono mienie na kwotę blisko 0,4 mld zł. Ponadto funkcjonariusze CBŚP przejęli ponad 2 tony narkotyków co stanowi blisko trzykrotny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym

Program standaryzacji komend i komisariatów Policji

W 2014 r. kontynuowany był program standaryzacji. Na budowy i remonty nowych komend oraz komisariatów rząd przeznaczył dodatkowy miliard złotych, który będzie wydany w latach 2013-2015. Program zakłada poprawę warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych policji oraz ujednolicenie standardu zewnętrznego i wewnętrznego obiektów policyjnych. W 2014 roku rozstrzygnięto 272 przetargi na remonty i inwestycje na łączną kwotę 572 466 808 zł., a  56 policyjnych obiektów  zostało wybudowanych lub wyremontowanych. 

grafika - służby w 2014

Infografika - opis alternatywny

Mapa serwisu