Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 29.01.2015

Posiedzenie Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w MSW, uczestniczył w nieformalnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (Rada WSiSW), które odbyło się w Rydze. Pierwsze pod przewodnictwem łotewskim spotkanie ministrów spraw wewnętrznych państw członkowskich UE poświęcone zostało omówieniu pilnych działań jakie UE powinna podjąć w reakcji na zamachy terrorystyczne w Paryżu.

Ministrowie uzgodnili najważniejsze elementy wspólnego stanowiska w dziedzinie zwalczania terroryzmu, w tym w szczególności zjawiska tzw. zagranicznych bojowników i radykalizacji.  Większość ministrów podkreśliła konieczność skuteczniejszego wykorzystania istniejących instrumentów legislacyjnych i praktycznych w zwalczaniu tych zjawisk. Współpraca i wymiana informacji pomiędzy agencjami UE powinna zostać wzmocniona. Jako priorytet dalszych działań wskazano również zwalczanie nielegalnego obrotu bronią palną.

Ministrowie zaapelowali do Parlamentu Europejskiego ws. rozpoczęcia negocjacji nad utworzeniem bazy danych o podróżnych (tzw. PNR) przy zachowaniu wysokich standardów ochrony danych osobowych.  

Ponadto, odbyło się wspólne posiedzenie ministrów skupionych w Radzie WSISW oraz przedstawicieli państw objętych Partnerstwem Wschodnim. Główna tematyka dotyczyła umacniania zasad państwa prawa oraz zwalczania korupcji.

Mapa serwisu