Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 04.02.2015

Kolejnych 59 decyzji o zezwoleniu na pobyt stały

Na zdjęciu: dzieci, które otrzymały zezwolenia na pobyt stały w Polsce

Kolejnych 59 osób z Donbasu otrzymało dziś decyzje wojewody warmińsko-mazurskiego o przyznaniu zezwolenia na pobyt stały. Zezwolenie na pobyt stały zrównuje cudzoziemca z obywatelem Polski we wszelkich uprawnieniach, z wyłączeniem praw politycznych.

Zezwolenia na pobyt stały w sumie uzyskały już 62 osoby. To prawie 35 proc. z grupy 178 osób polskiego pochodzenia ewakuowanych trzy tygodnie temu ze wschodniej Ukrainy.

Zarówno osoby, które posiadają już Kartę Polaka, jak i osoby, które udokumentują posiadanie polskiego pochodzenia otrzymają zezwolenia na pobyt stały. Zezwolenie na pobyt stały oznacza, że osoby, które przyjechały z Donbasu, będą mogły legalnie mieszkać i pracować w Polsce. Uzyskanie zezwolenia na pobyt stały jest też dla tych osób bardzo istotnym krokiem na drodze do uzyskania polskiego obywatelstwa.

Od dwóch tygodni osoby ewakuowane z Donbasu uczą się również języka polskiego. Część z nich posługuje się językiem polskim, ale poziom jego znajomości jest zróżnicowany. Dlatego na podstawie stopnia znajomości języka polskiego dokonano podziału na kilkuosobowe grupy. Kursy językowe są prowadzone przez specjalistów ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. 

  • Na zdjęciu: osoby polskiego pochodzenia ewakuowane z Donbasu #1
  • Na zdjęciu: osoby polskiego pochodzenia ewakuowane z Donbasu #2
  • Na zdjęciu: osoby polskiego pochodzenia ewakuowane z Donbasu #3
  • Na zdjęciu: osoby polskiego pochodzenia ewakuowane z Donbasu #4
  • Na zdjęciu: osoby polskiego pochodzenia ewakuowane z Donbasu #5
  • Na zdjęciu: osoby polskiego pochodzenia ewakuowane z Donbasu #6

Mapa serwisu