Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 06.02.2015

Komunikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

 

Informujemy, że Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji zwrócił się do Kierownictwa MSW z prośbą o możliwość złożenia raportu odejścia ze służby. Komendant umotywował swoją decyzję ważnymi względami osobistymi. Marek Działoszyński zapowiedział, że w najbliższy poniedziałek złoży rezygnację. 

Minister Teresa Piotrowska po otrzymaniu wniosku wystąpi do Prezesa Rady Ministrów o odwołanie Marka Działoszyńskiego z funkcji Komendanta Głównego Policji.

Jednocześnie podkreślamy, że współpraca między MSW a KGP przebiega właściwie i jest prowadzona na bieżąco.  

Małgorzata Woźniak

rzecznik prasowy MSW

Mariusz Sokołowski

rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji

Mapa serwisu