Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 12.02.2015

Spotkanie z Serhijem Iwanowiczem Czebotarem, zastępcą Ministra Spraw Wewnętrznych Ukrainy

11 lutego 2015 roku Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w MSW spotkał się z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych Ukrainy Serhijem Iwanowiczem Czebotarem.

Spotkanie dotyczyło aktywizacji współpracy dwustronnej. Omówiono możliwości wsparcia Strony ukraińskiej w zakresie reformowania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych uwzględniającego standardy europejskie. Strona polska potwierdziła otwartość na potrzeby ukraińskie w zakresie budowy instytucji cywilnego ministerstwa oraz wsparcia odnośnie standardów funkcjonowania organów porządku publicznego. Potwierdzono także wolę dalszego rozwoju współpracy na rzecz zagospodarowania granicy państwowej. Potwierdzono gotowość organizacji w bliskim terminie spotkania Polsko – Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej do Spraw Współpracy Międzyregionalnej.

Mapa serwisu