Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 13.02.2015

Ponad 6 mln dokumentów wyprodukowanych przez MSW w 2014 r.

na zdjęciu znajdują się trzy paszporty

6 184 200  dokumentów wytworzyło w 2014 roku Centrum Personalizacji Dokumentów MSW – wynika ze sprawozdania z działalności tej instytucji. To o ponad 8 proc. więcej niż w 2013 r. CPD najczęściej produkowało dowody osobiste, paszporty oraz zezwolenia małego ruchu granicznego.

Dowody osobiste

CPD najczęściej wytwarza dowody osobiste. W ubiegłym roku wyprodukowano ich 4 613 191  -  to o ponad 16 proc. więcej niż w 2013 r. Średni czas oczekiwania na personalizację dowodu osobistego wyniósł około 5 dni. Dzięki temu osoby wnioskujące o wydanie dowodu mogły otrzymać swoje dokumenty w czasie znacznie krótszym niż ustawowy – 30 dniowy termin. Miesięczna ilość spersonalizowanych dowodów osobistych kształtowała się na poziomie 384 tys.

Paszporty

Drugim najczęściej wytwarzanym dokumentem są paszporty. W 2014 r. wyprodukowano ich ponad 1,2 mln. Liczba paszportów wytworzonych ubiegłym roku zmniejszyła się o ponad 14 proc. w porównaniu z 2013 r.

Karty małego ruchu granicznego

W  2014 r. Centrum Personalizacji Dokumentów wytworzyło również 120 565 zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego (MRG). Dokument ten umożliwia regularne przekraczanie wspólnej granicy państw umawiających się przez mieszkańców strefy przygranicznej. Od maja 2009 roku wydawany był wyłącznie obywatelom Ukrainy. Od sierpnia 2012 r. dokument wydawany jest także obywatelom Federacji Rosyjskiej zamieszkujących Obwód Kaliningradzki. Na koniec ubiegłego roku ponad 27 proc. wszystkich obywateli FR zamieszkujących Obwód Kaliningradzkich posiadało zezwolenie MRG.

Nowe legitymacje policyjne

Od 1 stycznia obowiązują nowe legitymacje policyjne. Centrum Personalizacji Dokumentów zajmuje się także ich produkcją. W ubiegłym roku wytworzono ich ponad 104 tys. Dla porównania, w roku 2013 r. wyprodukowano jedynie 9 986 legitymacji. Tak duży wzrost wynikał z konieczności wymiany dokumentów przez wszystkich funkcjonariuszy. 

Mapa serwisu