Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 13.02.2015

Gminy otrzymały dodatkowy przewodnik do Systemu Rejestrów Państwowych

1 marca rusza System Rejestrów Państwowych (SRP). Nowy system informatyczny połączy  kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania państwa rejestry. W zintegrowanym systemie znajdą się m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego.  

Czym jest System Rejestrów Państwowych i co zmieni?

Do tej pory każda gmina pracowała na odrębnym systemie.  Urzędnicy nie mieli dostępu do wszystkich danych zawartych m.in. w zbiorze PESEL czy ewidencji dowodów osobistych. Mogli korzystać tylko z informacji, które dotyczą mieszkańców ich gminy. Wprowadzane przez nas zmiany spowodują, że wszystkie gminy zostaną podłączone do Systemu Rejestrów Państwowych i uzyskają dostęp do ogólnopolskiej bazy danych.

Co da obywatelowi nowy system?

Przeczytaj więcej 

Przewodnik dla gmin

To duża zmiana w pracy urzędów gmin i urzędów stanu cywilnego. MSW wraz z Centralnym Ośrodkiem Informatyki sukcesywnie dostarczają pracownikom instytucji praktyczne informacje, jak działać w nowej rzeczywistości. Ostatnio Centralny Ośrodek Informatyki udostępnił gminom dodatkowy przewodnik „Start Up”. Jest to zbiór najważniejszych informacji, jakich może poszukiwać nowy pracownik gminy, mający pracować w Systemie Rejestrów Państwowych. Przypomnijmy, że administratorzy i użytkownicy systemów i aplikacji zostali już odpowiednio wcześniej przeszkoleni zarówno z nowelizacji ustaw, jak i działania nowych narzędzi. W styczniu odbyły się egzaminy z obsługi Systemu Rejestrów Państwowych.  Zdało je ponad 10 tys. pracowników gmin.

Swoją wiedzę pracownicy urzędów mogą stale doskonalić dzięki platformie szkoleniowej oraz stronie www.obywatel.gov.pl. Na pytania odpowiadają również pracownicy Centralnego Ośrodka Informatyki.   

Grafika System Rejestrów Państwowych

Infografika - opis alternatywny

Mapa serwisu