Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 26.02.2015

Nowy dowód osobisty – w banku, na poczcie, u notariusza

Na zdjęciu: okienko na poczcie
fot. East News/LECH GAWUC/REPORTER

Od 1 marca w nowym dowodzie osobistym nie będzie już informacji o adresie zameldowania. Dzięki integracji rejestrów państwowych, urzędy same w razie potrzeby zweryfikują nasze dane adresowe w rejestrze PESEL. W banku czy u notariusza wystarczy oświadczenie obywatela potwierdzone własnoręcznym podpisem.

Dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie. Dane adresowe nie są informacją, która stanowi o tożsamości osoby, więc ich zamieszczanie w dowodzie osobistym nie jest konieczne. Do tej pory około 400 tys. osób rocznie było zmuszonych do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany adresu zameldowania. Z nowego wzoru dowodu osobistego zniknie adres. Dzięki temu, przy zmianie meldunku, nie będzie trzeba każdorazowo wymieniać dokumentu tożsamości.

Czy bank zażąda ode mnie zaświadczenia o zameldowaniu?

Co w sytuacji, kiedy będziemy chcieli wziąć kredyt w banku lub otworzyć konto? Zmiany w danych, które będą zawarte w nowym dowodzie osobistym, zostały wcześniej skonsultowane ze Związkiem Banków Polskich. Związek poinformował, że nie będzie wymagał od swoich klientów zaświadczeń o zameldowaniu. Informację o adresie banki pozyskają z pisemnych oświadczeń. W takim oświadczeniu klient banku potwierdzi prawdziwość podanych danych własnoręcznym podpisem.

Dotychczas banki informacje o adresie zamieszkania czy adresie korespondencyjnym również czerpały z oświadczeń. Przypomnijmy, że wiele formalności w banku wciąż możemy załatwić na podstawie paszportu. To także dokument tożsamości, który nie zawiera informacji o adresie zameldowania.

Czy mając nowy dowód będę miał problemy u notariusza?

Notariusz podczas sporządzania aktu notarialnego jest zobowiązany przede wszystkim potwierdzić tożsamość danej osoby – tak wynika z treści ustawy o notariacie. Bez względu na to, czy będziesz miał dowód z adresem zameldowania, czy bez, tożsamość zostanie potwierdzona. Przypomnijmy, że nie weryfikujemy tożsamości przy pomocy danych adresowych.

Jednym z elementów aktu notarialnego – oprócz danych osobowych - jest adres miejsca zamieszkania. Ustawa prawo o notariacie przewiduje, że w akcie notarialnym zamieszcza się oświadczenia stron. Notariusz może więc przyjąć oświadczenie o adresie zamieszkania (potwierdzone własnoręcznym podpisem).

Czy odbiorę na poczcie list polecony lub paczkę?

Pamiętajmy, że zgodnie z przepisami prawa pocztowego, przesyłkę odbieramy pod adresem wskazanym przez nadawcę. Nie musi on być zgodny z adresem naszego zameldowania. Jeśli listonosz zostawi nam awizo, przesyłkę odbierzemy we wskazanej placówce pocztowej. Tam potrzebujemy jedynie zweryfikować tożsamość odbiorcy, bez konieczności potwierdzania adresu. Dodajmy, że aktualnie wiele osób bez problemu odbiera przesyłki pod adresem innym, niż ten, który znajduje się w dowodzie osobistym. 

Czy będę mógł potwierdzić tożsamość podczas wyborów? 

Brak informacji o adresie zameldowania w nowych dowodach osobistych nie będzie miał wpływu na kwestię ustalania tożsamości wyborcy. Zgodnie z przepisami wyborca przed przystąpieniem do głosowania, okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. W nowym dowodzie osobistym nadal pozostanie numer ewidencyjny PESEL. Obwodowa komisja wyborcza, będzie mogła porównać go z tym, który znajduje się w spisie wyborców, co pozwoli uniknąć ewentualnych pomyłek. Warto przypomnieć, że już teraz ustalenie tożsamości wyborcy mogło nastąpić po okazaniu np. paszportu, w którym nie ma informacji o adresie zameldowania.

Rejestracja dzieci do szkół

Wprowadzenie z dniem 1 marca 2015 r. nowego wzoru dowodu osobistego, który nie zawiera informacji o adresie zameldowania, nie oznacza równoczesnego zniesienia obowiązku meldunkowego. W dalszym ciągu adres zameldowania będzie gromadzony w rejestrze PESEL, do którego dostęp będą mieć uprawnione podmioty. Zatem brak adresu w dowodzie osobistym nie będzie miał wpływu na rejestrację dzieci do szkół.

Pomoc dla osób bezdomnych

Brak adresu w dowodzie osobistym nie jest sytuacją nową, gdyż na gruncie obecnie obowiązującej ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych osobom, które nie posiadają żadnego miejsca zameldowania wydawane są dowody osobiste, w których danych o adresie zameldowania nie zamieszcza się. Przepisy prawa przewidują stosowne rozwiązania również w takich przypadkach.

Zgłoszenie na WKU        

Podstawowym identyfikatorem osoby jest numer PESEL, który jest zamieszczany dowodzie osobistym. Prawo gwarantuje uprawnionym podmiotom możliwość dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze PESEL w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań, w tym do danych adresowych. Zatem, identyfikując osobę po numerze PESEL, będą one mogły ustalić adres osoby

Na zdjęciu: infografika - nowy dowód osobisty

Infografika - opis alternatywny 

Mapa serwisu