Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 23.02.2015

Minister G. Karpiński we Włocławku - kolejna straż miejska w programie standaryzacji

Na zdjęciu: minister Grzegorz Karpiński podczas konferencji prasowej we Włocławku

Sekretarz stanu w MSW Grzegorz Karpiński, prezydent Włocławka Marek Wojtkowski oraz senator RP Andrzej Person spotkali się w poniedziałek na konferencji prasowej w związku z przystąpieniem Włocławka do programu standaryzacji i certyfikacji straży gminnych i miejskich. Projekt ma ujednolicić działanie jednostek, pomóc w wypracowaniu „dobrych praktyk” oraz poprawić wizerunek straży.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zainicjowało program standaryzacji i certyfikowania straży gminnych i miejskich. Pilotaż projektu został przeprowadzony na terenie województwa pomorskiego, we współpracy z wojewodą. W początkowej fazie przystąpiły do programu trzy jednostki straży. Dwie z nich (z Gdańska i Starogardu Gdańskiego), jako pierwsze w kraju uzyskały certyfikację.

Przyznanie straży certyfikatu oznacza, że jednostka w ocenie wojewody właściwie wypełnia powierzone jej obowiązki. Angażuje się w działania profilaktyczne, współpracuje z mieszkańcami i policją, kompleksowo dba o porządek publiczny w zakresie powierzonych jej uprawnień, nie koncentrując się na ujawnianiu i ściganiu jedynie wybranych rodzajów wykroczeń. Ponadto spełnia wymagania formalno-prawne, np. związane z prawem pracy, szkoleniami, umundurowaniem, wyposażeniem jednostek, czy prowadzoną dokumentacją w sprawach o wykroczenia. Ocenę standardu przeprowadza powołany przez wojewodę zespół (w jego skład wchodzą przedstawiciele wojewody oraz komendanta wojewódzkiego policji), który dokonuje weryfikacji i oceny.

Po pilotażu programu przeprowadzonym w województwie pomorskim, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych planuje rozpropagowanie idei standaryzacji w całej Polsce. Program skierowany jest do wszystkich samorządów, które powołały straż gminą lub miejską. Przystąpienie do standaryzacji jest dobrowolne.

Minister Karpiński pozytywnie ocenił włączenie się włocławskiej straży miejskiej do programu standaryzacji i certyfikacji. – Dziękuję prezydentowi Włocławka za przystąpienie do programu certyfikacji. Jestem przekonany, że poprawi się jakość jej pracy z korzyścią dla mieszkańcówpowiedział wiceminister spraw wewnętrznych.

Przypomnijmy, że straże gminne i miejskie nie są służbą podległą resortowi spraw wewnętrznych. To formacja powoływana przez radę gminy. Nadzór nad jej działalnością sprawuje wójt, burmistrz (prezydent miasta), a w zakresie związanym m.in. utrzymaniem porządku publicznego i wykonywaniem związanych z tym zadań – wojewoda działający przy pomocy komendanta wojewódzkiego (stołecznego) policji.

Mapa serwisu