Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 24.02.2015

Nowy wzór dowodu osobistego

Na zdjęciu: infografika dowód osobisty

Nowy wzór dowodu osobistego – to jedna ze zmian wprowadzanych od 1 marca. W MSW odbyła się konferencja prasowa dotycząca nowości, jakie czekają obywateli w urzędach stanu cywilnego.

Każdy, kto złoży po 1 marca wniosek o wydanie dowodu osobistego, otrzyma dokument tożsamości oparty na nowym wzorze. Co się zmieni? Na dokumencie pojawi się szereg nowych zabezpieczeń. M.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej będzie go sfałszować. Na dowodzie znajdą się informacje o polskim obywatelstwie, a opisy pól będą również w języku angielskim. Nie będzie już  informacji o kolorze oczu i wzroście, ani skanu podpisu posiadacza. Zniknie również adres zameldowania. Dzięki temu przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać dowodu.

Wprowadzenie nowego wzoru dowodu osobistego nie oznacza wymiany wszystkich wydanych dokumentów. Dotychczasowe dokumenty zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych.

Podczas konferencji wyjaśnione zostały kwestie związane z posługiwaniem się dowodem osobistym według nowego wzoru. Dzięki integracji rejestrów państwowych, urzędy same w razie potrzeby zweryfikują nasze dane adresowe w rejestrze PESEL. W banku wystarczy oświadczenie obywatela o zameldowaniu potwierdzone własnoręcznym podpisem. – Związek Banków Polskich zadeklarował, że nie będzie wymagał od swoich klientów każdorazowego przedstawiania zaświadczenia o zamieszkaniu – wyjaśniła Karolina Grenda, dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich MSW. Wiele formalności bankowych już teraz można załatwić przedstawiając jedynie paszport, w którym również nie ma informacji o zameldowaniu. Z nowym wzorem dowodu osobistego zapoznali się już również przedstawiciele innych państw strefy Shengen.

Uproszczony wniosek o dowód osobisty

Ponadto, dzięki wprowadzeniu zintegrowanego Systemu Rejestrów Państwowych wniosek o dowód osobisty złożymy w dowolnej gminie. – Takie udogodnienie zostało w 2013 roku wprowadzone w stosunku do wniosków składanych w urzędach paszportowych – obywatele korzystają z tego bardzo powszechnie – zaznaczyła dyr. Karolina Grenda.   

Od 1 marca wniosek o wydanie dowodu osobistego złożymy na nowym, bardziej przejrzystym wniosku. Prace nad wnioskiem poprzedzone zostały badaniem, z którego wynika, że obywatele w nowym formularzu popełniają 5 razy mniej błędów. W nowym wniosku znajdzie się m.in. instrukcja napisana prostym językiem i przedstawiona graficzne. Na dotychczasowych wnioskach znajdowała się ona na dole, więc nikt jej nie czytał. W nowym formularzu zostaną wprowadzone także większe marginesy, które pozwolą uniknąć problemów przy drukowaniu. Ujednolicony zostanie również format wniosku (do formatu A4) oraz wprowadzany będzie wyraźniejszy podział na sekcje tematyczne.

 

grafika - nowy dowód

Grafika - opis alternatywny

 

 

Mapa serwisu