Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 24.02.2015

Od 1 marca wniosek o dowód osobisty złożysz w dowolnym urzędzie gminy

Na zdjęciu: infografika - wnioski i aktu stanu cywilnego w dowolnym urzędzie

- Czeka nas bardzo duża zmiana – zarówno w kwestii rozwiązań legislacyjnych, jak i technologicznych – powiedział wiceminister spraw wewnętrznych Tomasz Szubiela podczas konferencji dotyczącej nowego Systemu Rejestrów Państwowych. Od 1 marca gminy będą pracowały na zintegrowanym systemie  m.in. rejestrów bazy PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. Oznacza to, że po odpisy aktów urodzenia lub małżeństwa oraz nowy dowód wybierzemy się do dowolnego urzędu gminy lub urzędu stanu cywilnego w Polsce.

Do tej pory każda gmina pracowała na odrębnym systemie. Urzędnicy nie mieli dostępu do wszystkich danych zawartych m.in. w zbiorze PESEL czy ewidencji dowodów osobistych. Mogli korzystać tylko z informacji, które dotyczą mieszkańców ich gminy. Wprowadzane 1 marca zmiany spowodują, że wszystkie gminy zostaną podłączone do Systemu Rejestrów Państwowych i uzyskają dostęp do ogólnopolskiej bazy danych.

- Ten projekt jest nie tylko dla administracji, ale przede wszystkim dla obywatela. Z jego wdrożenia będzie wynikało szereg korzyści, a data 1 marca to nie koniec – to dopiero początek projektu – powiedział Tomasz Szubiela odpowiadający w MSW za nadzór nad wdrożeniem nowych systemów teleinformatycznych. Zaznaczył, że podstawową korzyścią z wprowadzanych zmian jest tzw. odmiejscowienie. Oznacza to, że nie będziemy już musieli jechać do urzędu właściwego do miejsca zameldowania, by odebrać akt urodzenia, małżeństwa lub by złożyć wniosek o nowy dowód osobisty.

Od momentu uruchomienia urzędnicy będą korzystali z Systemu Rejestrów Państwowych za pomocą jednej aplikacji ŹRÓDŁO. To prosty i bezpieczny program do przetwarzania gromadzonych danych. Wcześniej urzędy pracowały na różnych programach i rejestrach. - Będziemy zastępowali obecnie funkcjonujące systemy wywodzące się jeszcze lat 80. nowoczesnym rozwiązaniem – powiedział wiceminister Tomasz Szubiela. Zaznaczył, że tak dużemu wdrożeniu zawsze towarzyszą obawy o to, czy system zadziała, czy nie będą występowały niedogodności, a jeśli tak – to jak szybko uda się je zniwelować. – System był wielokrotnie sprawdzany. Mam poczucie, że jesteśmy dobrze przygotowani do tego wyzwania – powiedział wiceminister Tomasz Szubiela.  

Zmiany od 1 marca

Od marca, prócz uruchomienia Systemu Rejestrów Państwowych, wprowadzony zostanie również nowy wzór dowodu osobistego. Dokument tożsamości nie będzie już zawierał informacji o kolorze oczu i wzroście, ani skanu podpisu posiadacza. Zniknie również adres zameldowania – nie będzie więc trzeba wymieniać dowodu przy zmianie miejsca zameldowania. Uproszczony zostanie również wniosek o dowód osobisty.

Od 1 marca zacznie również obowiązywać nowa ustawa - Prawo o aktach stanu cywilnego. Jedną ze zmian, jaką wprowadza, będzie ułatwienie rodzicom nadawania dzieciom imion o obcym pochodzeniu. Nadal będzie obowiązywał przepis mówiący, że można nadać maksymalnie dwa imiona. Rodzice przy ich wyborze będą musieli pamiętać, że nie mogą być zdrobniałe, uwłaczające, ani ośmieszające.

Ponadto ustawa wprowadza przepis umożliwiający zawarcie małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego. Obecnie małżeństwo można zawrzeć w innym miejscu jedynie w szczególnych przypadkach - np. gdy jedno z przyszłych małżonków przebywa w szpitalu lub w zakładzie karnym. Nowe przepisy umożliwią zorganizowanie ceremonii poza urzędem również innym osobom.

Mapa serwisu