Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 24.02.2015

Nowa siedziba KPP w Międzyrzeczu

grafika przedstawia stan komendy przed i po remoncie

Policjanci z lubuskiego Międzyrzecza rozpoczynają służbę w nowej komendzie. 24 lutego wiceminister spraw wewnętrznych Grzegorz Karpiński otworzył nową siedzibę Komendy Powiatowej. Koszt budowy wyniósł w sumie niemal 16 mln 500 tys. zł. Środki na ten cel pochodziły z Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji.

Budowa nowej Komendy trwała 3 lata (2012-2014). W nowej lokalizacji wybudowano nowoczesny obiekt o powierzchni użytkowej 2 460 m2 i niezbędną infrastrukturę - strzelnicę, garaż, kojce dla psów, miejsca parkingowe. Nowa siedziba międzyrzeckich policjantów przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich jest niemal dwukrotnie większa niż stary budynek przy ul. Karola Świerczewskiego (1 437 m2).

W skład obiektu wchodzą pomieszczenia i urządzenia niezbędne do przeprowadzania działań operacyjnych, identyfikacji i zatrzymania podejrzanych, a także utrzymywania kontaktu ze społecznością lokalną. W nowej Komendzie znalazły się pomieszczenia biurowe, punkt pierwszego kontaktu, archiwa, izba zatrzymań, pracownie kryminalistyczne, pomieszczenia łączności specjalnej, serwerownia, pomieszczenia techniczne łączności i informatyki, kancelaria tajna.

W ramach inwestycji wykonano też pomieszczenia szkolno-treningowe (strzelnica, siłownia sportowa) wraz z pomocniczymi pomieszczeniami magazynowymi. Wybudowano również budynek garażowy z myjnią mechaniczną oraz kojce dla psów połączone z wybiegiem.

Zrealizowano prace związane z zagospodarowaniem terenu: drogi, parkingi, place, chodniki; wykonano elementy małej architektury. Zamontowane zostało oświetlenie zewnętrzne oraz ogrodzenie terenu wraz z montażem pylonu informacyjnego. Zakupiono i zamontowano wyposażenie kwaterunkowe i sprzęt informatyczny.

Modernizacja lubuskiego garnizonu Policji

W 2013 roku na terenie KWP Gorzów Wielkopolski realizowano 9 zadań finansowanych z Programu Standaryzacji, wydano kwotę 41 592 393 zł. Zakończono 3 z nich (za sumę 7 387 105 zł):

 • KP Lubsko - remont kompleksowy;
 • KMP Gorzów Wielkopolski - remont pomieszczeń;
 • KPP Wschowa - remont kompleksowy.

W 2014 roku realizowano 4 zadania (3 inwestycje i remont), na które wydano 20 853 800 zł ze środków Programu (100% środków zaplanowanych na ten rok). Zakończono 3 z nich (2 inwestycje i remont), na które w latach 2013-2014 wydano łącznie 34 554 129 zł ze środków Programu.

 • KPP w Nowej Soli - budowa nowej siedziby;
 • KPP w Międzyrzeczu - budowa nowej siedziby;
 • KP Szprotawa - remont kompleksowy.

Obecnie w planie realizacji Programu na rok 2015 figuruje jedno zadanie (inwestycja w Zielonej Górze), które znajduje się na etapie robót budowlanych. Koszt realizacji zadania szacuje się na kwotę 1 870 804 zł, zostanie ono zakończone w 2015 roku. Otwarcie planowane jest w IV kwartale 2015.

 • KMP Zielona Góra ul. Partyzantów 40 – przebudowa i modernizacja obiektu.
 • Nowa siedziba policji w Międzyrzeczu
 • Nowa siedziba policji w Międzyrzeczu
 • Nowa siedziba policji w Międzyrzeczu
 • na zdjęciu minister Karpiński podczas otwarcia komendy
 • na zdjęciu minister Karpiński podczas otwarcia komendy
 • otwarcie komendy w Międzyrzeczu
 • na zdjęciu minister Grzegorz Karpiński
 • na zdjęciu minister Grzegorz Karpiński
 • na zdjęciu komendant główny policji

Mapa serwisu