Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 02.03.2015

Gminy rozpoczęły pracę z Systemem Rejestrów Państwowych

Na zdjęciu: myszki komputerowe

Ponad 2500 gmin rozpoczęło pracę z nowym Systemem Rejestrów Państwowych (SRP). SRP połączył m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego w jeden system. Dla gmin został uruchomiony specjalny serwis, który przyjmuje wszystkie zgłoszenia dotyczące działania systemu. Dziś gminy przekazały 353 zgłoszeia związane z SRP. 

Zgłoszenia dotyczą głównie kwestii związanych z logowaniem do Systemu (do aplikacji ŹRÓDŁO) oraz kart dostępu do aplikacji. Niektóre ze zgłoszeń związane są też z konfiguracją sprzętu. Funkcjonowanie systemu jest stale monitorowane przez Centralny Ośrodek Informatyki. Zgłoszenia gmin przyjmuje specjalny zespół Service Desk, który na bieżąco sprawdza wszystkie sygnały od urzędów.

Przypominamy: MSW razem z Centralnym Ośrodkiem Informatyki przygotowało odpowiednie procedury awaryjne na wypadek przejściowych problemów. Każdy obywatel, który przyjdzie dziś do urzędu musi zostać obsłużony, nawet w przypadku chwilowych kłopotów związanych z Systemem. Gminy zostały wcześniej poinformowane, jak należy załatwiać poszczególne sprawy w przypadku przejściowych niedogodności.  

Mapa serwisu