Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 02.03.2015

System Rejestrów Państwowych – obywatele złożyli już 153 wnioski o dowód osobisty

Na zdjęciu: formularz wniosku o dowód osobisty

1 marca uruchomiony został System Rejestrów Państwowych (SRP), który połączył  kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania państwa rejestry. Dziś ponad 2500 urzędów rozpoczęło pracę w nowym systemie i w normalnym trybie z udziałem obywateli. Do 8:40 złożono już 153 wnioski o nowy dowód osobisty.

Urzędnicy wykonali za pośrednictwem nowego systemu pierwsze czynności. Dziś, do  godz. 8:40 zarejestrowano m.in. 

  •          86  aktów urodzeń
  •          89  aktów zgonu,
  •          1707 zameldowań na pobyt stały,
  •          nadano także 93 numerów PESEL.

Również wczoraj urzędnicy z niektórych gmin przyszli do pracy i rejestrowali w systemie pierwsze wnioski. Niedziela została wykorzystana także na ostateczne sprawdzenie systemu oraz konsultacje z gminami.

Przypominamy, że obywatele, którzy składają wniosek o dowód osobisty po 1 marca, otrzymają już nowy wzór dokumentu. 

Mapa serwisu