Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 02.03.2015

25 konsultantów Service Desk odpowiada na pytania gmin

Na zdjęciu: konsultantka przy telefonie

Urzędnicy z 2,5 tys. gmin w Polsce rozpoczęli obsługę obywateli w aplikacji „ŹRÓDŁO”. W razie trudności lub problemów napotkanych w aplikacji do dyspozycji urzędników jest 25-osobowy zespół Service Desk z Centralnego Ośrodka Informatyki MSW. Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-19:00.

„ŹRÓDŁO” to program do edycji oraz przetwarzania danych gromadzonych w Systemie Rejestrów Państwowych. Nowy system informatyczny połączył kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania państwa rejestry. W zintegrowanym systemie znalazły się m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego.

Konsultanci z Service Desk-u przyjmują zgłoszenia o trudnościach lub problemach napotkanych przez użytkowników aplikacji „ŹRÓDŁO”. Następnie, po wstępnym rozpoznaniu problemu, wykonują pierwszą próbę rozwiązania zgłoszonego incydentu, a w razie potrzeby przekazują informację o problemie do właściwej grupy wsparcia. Konsultanci na bieżąco informują użytkownika o sposobie rozwiązania problemu.

Łącznie urzędnicy wykonali już 28 tys. 172 czynności w nowym Systemie Rejestrów Państwowych. Do godz. 11:00 urzędy przyjęły 787 wniosków o wydanie nowego dowodu osobistego i nadano 388 numerów PESEL. Do godz. 10:20 gminy przekazały 353 zgłoszenia związane z działaniem SRP. Do tej pory zgłoszenia, które wpłynęły do Service Desk-u dotyczyły m.in. wsparcia przy konfiguracji stacji roboczych, trudności z połączeniem z systemem (aplikacją „ŹRÓDŁO”), procesu składania wniosku o dowód osobisty czy nadawania numeru PESEL.

Numer do Service Desk jest jeden: (42) 253 54 99. Rozmowy są jednak dzielone na wiele stanowisk jednocześnie.

Mapa serwisu