Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 02.03.2015

Perspektywa finansowa 2014-2020

Na zdjęciu: Minister Teresa Piotrowska podczas otwarcia Perspektywy Finansowej
fot. kprm.gov.pl

Minister Teresa Piotrowska wzięła udział w uroczystej gali z okazji  oficjalnego otwarcia Perspektywy Finansowej 2014 - 2020, która odbyła się 26 lutego w warszawskim Centrum Nauki Kopernik.

Premier Ewa Kopacz w  towarzystwie polskiej minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak oraz  unijnych komisarzy i marszałków województw symbolicznie zainaugurowała kolejną pespektywę wykorzystania przez Polskę funduszy europejskich.

W uroczystości wzięła udział m.in. Elżbieta Bieńkowska, Komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz Pani Corina Cretu, Komisarz ds. polityki regionalnej.

Komisja Europejska zatwierdziła 22 programy (6 krajowych i 16 regionalnych) na lata 2014 - 2020. Komisarz ds. polityki regionalnej wręczyła Minister Infrastruktury i Rozwoju zaakceptowaną Umowę Partnerstwa, a następnie przekazano decyzje ws. programów krajowych, Programu Polska-Słowacja oraz 16 regionalnych programów.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wraz ze służbami podległymi resortowi brało aktywny udział w negocjacjach prowadzonych w sprawie ostatecznego kształtu krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020. Obecnie przewidujemy duże zaangażowanie jednostek podległych MSW w realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich nowej perspektywy.

Mapa serwisu