Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 02.03.2015

Minister Teresa Piotrowska wzięła udział w odprawie kadry kierowniczej Policji w Szczytnie

Na zdjęciu Teresa Piotrowska podczas odprawy kadry kierowniczej Policji

W poniedziałek, 2 marca 2015 roku, minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska, sekretarz stanu w MSW Grzegorz Karpiński oraz komendant główny policji nadinsp. Krzysztof Gajewski wzięli udział w odprawie kierownictwa Policji w Szczytnie. Omówiono stan bezpieczeństwa państwa w 2014 roku oraz efekty pracy policjantów. Zaprezentowano również plany i priorytety na 2015 rok.

Minister Teresa Piotrowska podkreśliła, że Policja cieszy się dużym zaufaniem wśród społeczeństwa. Zgodnie z badaniem CBOS z września 2014 r. aż 66 proc. ankietowanych dobrze ocenia pracę formacji. Szefowa MSW zaznaczyła, że na wysoką ocenę pracy Policji niewątpliwie ma wpływ wysoka wykrywalność przestępstw - w całym 2014 r. policjanci wykryli sprawców prawie 67 proc. przestępstw. W 2014 r. stwierdzono o 14 proc. przestępstw mniej niż w roku 2013. Spada również liczba szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa przestępstw kryminalnych np. bójek i pobić czy przestępstw rozbójniczych.

Prowadzone na bieżąco badania opinii publicznej, służące monitorowaniu poczucia bezpieczeństwa Polaków i ocen Policji, wskazują wyraźną poprawę wizerunku służby i wzrost zaufania do skuteczności i profesjonalizmu polskiej Policji. Obecnie 9 na 10 badanych Polaków uznaje swoje miejsce zamieszkania za bezpieczne i spokojne, a 70% naszych rodaków uważa, że Polska to kraj bezpieczny. Wśród instytucji publicznych tylko Prezydent i Wojsko są oceniane wyżej niż Policja, która uzyskała 66% ocen dobrych.

Policyjne statystyki pokazują również wyraźny i systematyczny spadek liczby przestępstw oraz zmniejszającą się przestępczość kryminalną - najbardziej dokuczliwą dla społeczeństwa. W roku 2014 odnotowano mniej przestępstw rozbójniczych (ok. 30%), bójek i pobić (ok. 20%), kradzieży (ok. 18,5%), kradzieży z włamaniem (ok. 10%).

Teresa Piotrowska podkreśliła profesjonalizm policjantów, których praca została dostrzeżona i doceniona, m.in. w czasie zabezpieczenia Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn czy zgromadzeń w Dniu Niepodległości (11 listopada 2014 rok), szczególnie Marszu Niepodległości w Warszawie.

Wiceminister Grzegorz Karpiński przypomniał, że w bieżącym roku Ministerstwo wymaga od Policji pełnego zaangażowania we wspólne działania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa regularnie obywających się imprez, zwłaszcza meczy piłki nożnej oraz innych wydarzeń, kolejnej edycji Marszu Żywych w kwietniu 2015 r. oraz Finału Ligi Europy na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Prezentując plany na najbliższe lata, sekretarz stanu w MSW podkreślił znaczenie bezpieczeństwa antyterrorystycznego. - Uwzględniając wzrost zagrożenia terrorystycznego na świecie, w tym w kontekście ostatnich wydarzeń we Francji, w kontekście podnoszenia poziomu bezpieczeństwa RP, rozpoczęto wdrażanie „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019” – powiedział wiceminister spraw wewnętrznych. Opracowany w MSW program służy określeniu niezbędnych działań Państwa na rzecz wzmocnienia systemu antyterrorystycznego RP, a tym samym podniesieniu stanu przygotowania na wystąpienie ewentualnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

Wśród pozostałych wyzwań, przed którymi w tym roku stanie Policja, wiceminister Karpiński wymienił przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości gospodarczej, rozwój szkolnictwa policyjnego, zwiększenie nacisku na podnoszenie kwalifikacji zawodowych policjantów oraz przygotowanie Policji do wejścia w życie z dniem 1 lipca 2015 r. zmian w Kodeksie postępowania karnego.

  • Na zdjęciu Teresa Piotrowska
  • Na zdjęciu Teresa Piotrowska
  • Na zdjęciu Teresa Piotrowska podczas odprawy kadry kierowniczej Policji
  • Na zdjęciu Teresa Piotrowska podczas odprawy kadry kierowniczej Policji
  • Na zdjęciu Teresa Piotrowska podczas odprawy kadry kierowniczej Policji
  • Na zdjęciu Teresa Piotrowska podczas odprawy kadry kierowniczej Policji

Mapa serwisu