Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 02.03.2015

Tomasz Szubiela, MSW: System Rejestrów Państwowych działa

Na zdjęciu: Minister Tomasz Szubiela, dyr. Roman Kusyk, dyr. Nikodem Bończa Tomaszewski, dyr. Marcin Malicki

- Do godziny 12.00 zostało przeprowadzonych 40 tys. akcji, czyli średnio ponad 10 tys. akcji na godzinę. System Rejestrów Państwowych działa – powiedział wiceminister MSW Tomasz Szubiela podczas konferencji dotyczącej zmian w urzędach wprowadzonych 1 marca.  - Chcę podziękować gminom, że bardzo odpowiedzialnie podeszły do wdrożenia tego skomplikowanego, rewolucyjnego systemu – dodał dyrektor Roman Kusyk z Departamentu Ewidencji Państwowych.

Od 1 marca został wdrożony System Rejestrów Państwowych. SRP połączył m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego w jeden system. 14,5 tys. użytkowników (urzędników samorządowych) rozpoczęło pracę w systemie. Będą zarządzać m.in. 51 mln danych z bazy PESEL i 105 mln danych z bazy dowodów osobistych.

- To nie jest system zainstalowany lokalnie, to jest zintegrowane, jednorodne rozwiązanie, które obejmuje cały kraj i wszystkich obywateli. Te liczby oddają skalę systemu oraz przedsięwzięcia, z którym mamy do czynienia – powiedział Nikodem Bończa-Tomaszewski, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki.

Minister Tomasz Szubiela oraz eksperci z MSW i COI podczas konferencji odpowiedzieli na pytania dotyczące działania systemu. – Do godziny 12.00 zarejestrowano 903 zgony, 606 urodzeń, ponad 6 tys. zameldowań na pobyt stały, 3 tys. na pobyt czasowy, nadano 557 nowych numerów PESEL, przyjęto 1100 wniosków dowodowych, wydano 234 dowody osobiste, unieważniono 5,5 tys. dokumentów tożsamości. To pokazuje, że w warstwie sieciowej, jak i centralnej, system działa poprawnie – powiedział dyrektor COI.

Dodał, że odnotowano również 640 zgłoszeń problemów na Service Desk. – W stosunku do liczby użytkowników (14,5 tys.), to około 4 proc. – wskazał dyrektor COI. Zaznaczył, że jeśli wziąć pod uwagę, że jest to pierwszy, realny dzień pracy na nowym systemie, to skala problemów jest niewielka.

Marcin Malicki, dyrektor Pionu Rozwoju Produktów i Usług COI MSW dodał, że więcej problemów zgłaszały gminy, które później rozpoczęły przygotowania do pracy na nowym systemie. – Część gmin ma również wrażenie, że system nie działa tak szybko, jak by się tego spodziewali. To nie są problemy systemu, a kwestie konfiguracyjne na poziomie lokalnym – wyjaśnił. Zaznaczył, że obecnie serwery pracują na ok. 30-procentowym obciążeniu.

- Byliśmy przygotowani na dużo większe problemy – przyznał dyr. Roman Kusyk  z MSW. – Chcę podziękować gminom, że bardzo odpowiedzialnie podeszły do wdrożenia skomplikowanego, rewolucyjnego systemu – dodał dyrektor  Departamentu Ewidencji Państwowych.

Eksperci przypomnieli również, że jeśli pojawią się problemy ze strony systemu w urzędzie, żaden obywatel nie powinien być odesłany bez załatwienia sprawy. – Procedury awaryjne zostały stworzone na wypadek takich sytuacji. Urzędnik powinien np. przyjąć dany wniosek od obywatela i wprowadzić go do systemu, gdy tylko gmina rozwiąże problem – przypomniał Marcin Malicki z COI.

Zaznaczył także, że w życie wszedł nie tylko nowy system, ale zmiany legislacyjne. – Chodzi o trzy ustawy, wprowadzające nowe zasady działania, np. nowe formularze wniosków czy inny format fotografii do dowodu osobistego. Jeśli więc ktoś nie zapoznał się z nimi i np. przygotował wniosek o dowód osobisty na starym wzorze lub nie posiada odpowiedniego zdjęcia, może napotkać na trudności – podkreślił Marcin Malicki.

Czym jest System Rejestrów Państwowych (SRP)?

W ramach SRP zintegrowane zostały najważniejsze polskie rejestry. Dzięki zmianom możemy m.in. złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego lub załatwić sprawę związaną z aktami stanu cywilnego (np. uzyskanie odpisu aktu urodzenia) w dowolnej gminie na terenie całego kraju.

Od 1 marca obowiązuje również m.in. ustawa - Prawo o aktach stanu cywilnego. Jedną ze zmian, jaką wprowadza, jest ułatwienie rodzicom nadawania dzieciom imion o obcym pochodzeniu. Nadal obowiązuje przepis mówiący, że można nadać maksymalnie dwa imiona. Rodzice przy ich wyborze muszą pamiętać, że nie mogą być zdrobniałe, uwłaczające, ani ośmieszające. Ponadto ustawa wprowadza przepis umożliwiający zawarcie małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego. 

  • Na zdjęciu: Minister Tomasz Szubiela, dyr. Roman Kusyk, dyr. Nikodem Bończa Tomaszewski, dyr. Marcin Malicki #1
  • Na zdjęciu: Minister Tomasz Szubiela, dyr. Roman Kusyk, dyr. Nikodem Bończa Tomaszewski, dyr. Marcin Malicki #2
  • Na zdjęciu: Minister Tomasz Szubiela
  • Na zdjęciu: konferencja dot. Systemu Rejestrów Państwowych
  • Na zdjęciu: Minister Tomasz Szubiela, dyr. Roman Kusyk, dyr. Nikodem Bończa Tomaszewski, dyr. Marcin Malicki #5

Mapa serwisu