Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 03.03.2015

W pokojach cudzoziemców w strzeżonych ośrodkach nie będzie krat

Na zdjęciu: ośrodek dla cudzoziemców w Kętrznynie
fot. www.strazgraniczna.pl

MSW przekazało do uzgodnień międzyresortowych i społecznych projekt rozporządzenia w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców. Rozporządzenie określa m.in. przepisy porządkowe w ośrodkach, warunki opieki zdrowotnej czy wyżywienia. Zasadniczą zmianą będzie odejście od wymogu montowania metalowych krat w oknach w pokojach mieszkalnych cudzoziemców.

Zgodnie z ustawą z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, minister spraw wewnętrznych określi w rozporządzeniu warunki, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki i areszty dla cudzoziemców oraz regulamin organizacyjno-porządkowy pobytu cudzoziemców w tych placówkach.

Po analizie, przepisy dotyczące ośrodków i aresztów dla cudzoziemców zostały dostosowane do przepisów nowej ustawy o cudzoziemcach. Natomiast regulaminy zostały uporządkowane i ujednolicone tak, aby ośrodki były jak najbardziej przyjazne cudzoziemcom przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Przypominamy, że po kontrolach w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców, które MSW przeprowadziło w 2012 r., resort zaproponował zmiany, które miały polegać na odejściu od tzw. „reżimu aresztu”. Propozycje ministerstwa zakładały m.in. ograniczenie liczby krat w ośrodkach.

Projektowane rozporządzenie przewiduje, że okna zabezpieczone kratami w pokojach mieszkalnych w ośrodkach dla cudzoziemców zostaną zastąpione oknami bezpiecznymi. Okna te będą posiadały parametry umożliwiające demontaż krat i innych widocznych zabezpieczeń bez utraty odpowiedniej odporności na ich zniszczenie. Dotychczas okna musiały być zabezpieczone na zewnątrz kratą z prętów lub płaskowników.

Demontaż krat i wymiana okien w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców ma się zakończyć do końca 2017 r. Natomiast wszelkie nowe inwestycje lub modernizacje muszą być dokonywane w zgodzie ze standardem określonym w projektowanym rozporządzeniu.

MSW proponuje również zwiększenie (z 20 do 50 proc.) dziennej normy wyżywienia dla cudzoziemców umieszczonych w strzeżonych ośrodkach lub przebywających w aresztach, jeżeli doprowadzenie trwa dłużej niż 6 godzin.

Projekt rozporządzenia w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców został przekazany do uzgodnień międzyresortowych oraz społecznych m.in. do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Stowarzyszenia Amnesty International i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

W 2014 r. do strzeżonych ośrodków trafiło 1,3 tys. cudzoziemców. W porównaniu z rokiem 2013 r. to spadek o około 350 osób. Dzięki wejściu w życie przepisów nowej ustawy o cudzoziemcach, w okresie od maja do grudnia 2014 r. wobec 364 cudzoziemców zastosowano inne środki niż umieszczenie w strzeżonym ośrodku np. obowiązek zgłaszania się do jednostki Straży Granicznej wskazanej w postanowieniu sądu.

Aktualnie w pięciu ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców (w Białej Podlaskiej, Białymstoku, Krośnie Odrzańskim, Kętrzynie oraz w Przemyślu) przebywa 235 cudzoziemców. Ośrodek w Lesznowoli jest w trakcie remontu.

***

Projekt rozporządzenia został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej 

Mapa serwisu