Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 03.03.2015

Spotkanie wiceministra Piotra Stachańczyka z premierem Saksonii Stanisławem Tillichem

Na zdjęciu: Minister Piotr Stachańczyk z premierem Saksonii Stanisławem Tillichem
Piotr Stachańczyk sekretarz stanu w MSW spotkał się z Stanisławem Tillichem, premierem Wolnego Kraju Związkowego Saksonia (RFN). Spotkanie odbyło się z inicjatywy strony niemieckiej i stanowi jeden z elementów szerszej wizyty premiera Tillicha w Polsce.

Premierowi Tillichowi towarzyli m.in. Rolf Nikel, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec oraz Deputowani do Landtagu Saksonii Pan Octavian Ursu i Silke Grimm.

Tematem rozmów była między innymi kwestia umowy międzyrządowej o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych Polski i Niemiec. W obu krajach finalizowany jest proces ratyfikacji powyższej umowy. Po jego zakończeniu Polska i Niemcy dokonają wymiany not informujących o zakończeniu wewnętrznych procedur niezbędnych dla wejścia umowy w życie, które nastąpi trzy miesiące od otrzymania noty późniejszej.

Minister Stachańczyk i premier Tillich wymienili się spostrzeżeniami na temat prowadzonej współpracy policyjnej w regionie przygranicznym, zwłaszcza w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej. Minister Stachańczyk zapewnił, iż strona polska robi wszystko jeśli chodzi o współpracę transgraniczną, żeby przestępczość w regionie przygranicznym była jak najmniejsza i zadeklarował gotowość do uczestnictwa we wszelkich inicjatywach, które mogą przyczynić się do dalszej poprawy bezpieczeństwa w regionie.

Wśród poruszanych tematów znalazły się również kwestie współpracy transgranicznej. Minister Stachańczyk i premier Tillich omówili problem połączenia kolejowego Wrocławia z Dreznem. Minister Stachańczyk wskazał na spadek liczby podróżnych na tej trasie, jako jeden z powodów zawieszenia kursowania pociągu. Podkreślił, że istnieje możliwość załagodzenia skutków tej decyzji poprzez umożliwienie wjazdu polskich pociągów do stacji w Goerlitz i powiązanie tym samym Dolnego Śląska z saksońską siecią połączeń kolejowych. Obaj rozmówcy zgodzili się, że potrzebna jest kompleksowa, wspólna wizja rozwoju połączeń kolejowych pomiędzy Polską a Niemcami, która poprzez odpowiednie inwestycje w infrastrukturę umożliwi stworzenie atrakcyjnej oferty przewozów kolejowych.  Premier Tillich poinformował, że kwestia połączenia kolejowego Wrocław – Drezno będzie jeszcze w najbliższym czasie przedmiotem rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz władzami Dolnego Śląska.

Minister Stachańczyk, odniósł się także do przyjętej w 2011 roku „Strategii nauczania języka polskiego jako ojczystego obywateli niemieckich polskiego pochodzenia w RFN" wskazując, że w Saksonii z oferty nauczania języka polskiego jako ojczystego korzysta tylko 58 uczniów. Podkreślił, że stronie polskiej zależy na przeanalizowaniu, wspólnie z władzami Saksonii, jakie są przyczyny tego stanu rzeczy oraz podjęcie odpowiednich działań. Premier Tillich obiecał, że problemem tym zajmie się właściwe w kwestiach edukacji saksońskie Ministerstwo Kultury.

Wielowymiarowa współpraca dwustronna polsko-niemiecka, realizowana na wszystkich szczeblach i w szeregu istotnych obszarów, jest wysoko oceniania przez obie strony, dlatego też minister Stachańczyk i premier Tillich zgodzili się co do potrzeby jej kontynuowania i intensyfikacji.

Mapa serwisu