Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 04.03.2015

Szkolenia dla ukraińskich strażaków

Jednostka Ratowniczo Gasnicza nr 1, strażacy stoją w pełnym umundurowaniu tyłem do fotografa
fot. MICHAL SZLAGA/REPORTER

Państwowa Straż Pożarna do tej pory przeszkoliła 222 ukraińskich strażaków. Polscy strażacy szkolą swoich partnerów z Ukrainy między innymi z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wczoraj w Poznaniu zajęcia rozpoczęła kolejna 28-osobowa grupa. Do końca roku zorganizowanych będzie 8 podobnych szkoleń dla ponad 200 osób.  

W lutym nowe umiejętności zdobyło 40 ratowników z Państwowej Służby Ukrainy. Polsko-ukraińska współpraca to efekt Planu Współpracy Państwowej Straży Pożarnej
i Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych na lata 2014-2016 podpisanego przez gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza - komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej i płk Siergieja Boczkowskiego - szefa Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Dokument przewiduje możliwość organizacji wspólnych przedsięwzięć między innymi konferencji, szkoleń i warsztatów. Umożliwia stronie ukraińskiej zapoznanie się z polskimi modelami organizacji, struktury oraz doskonalenia funkcjonowania jednostek OSP oraz wymianę doświadczeń w zakresie współpracy z OSP i innymi organizacjami pozarządowymi.

Pierwsze szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego realizowane były pod koniec 2014 roku. Wzięło w nich udział 119 uczestników z obwodów donieckiego, ługańskiego, chmielnickiego, tarnopolskiego, zaporoskiego, lwowskiego, iwanofrankiwskiego, chersońskiego, a także Przedstawiciele Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa i Ochrony Życia.

Poza tym jednym z elementów współpracy polsko-ukraińskiej jest umożliwianie odbywania praktyk przez studentów Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa i Ochrony Życia oraz strażaków Państwowej Służby Ukrainy (PSU) w szkołach i jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. W 2014 r. odbyło praktyki 26 strażaków i studentów Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa i Ochrony Życia. Tematami praktyk były między innymi działania z zakresu ratownictwa ochrony ludności. 

Mapa serwisu