Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 05.03.2015

100 tysięcy zł na wsparcie dzieci i młodzieży

Na zdjęciu: kobieta z tabliczką z numerem telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

MSW przekaże Fundacji Dzieci Niczyje dotację w wysokości 100 tysięcy złotych na działania zapobiegające zjawiskom patologicznym w stosunku do dzieci i młodzieży. Fundacja będzie prowadziła działania m.in. w ramach telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Fundacja wygrała konkurs na „Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym w stosunku do dzieci i młodzieży oraz agresji rówieśniczej”.

Z telefonu 116 111 mogą korzystać dzieci i młodzież potrzebujące pomocy oraz ofiary przemocy. Infolinia dostępna jest siedem dni w tygodniu od godziny 12:00 do 22:00. Konsultanci obsługujący telefon zaufania udzielają porad, a także reagują w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wspiera realizację zadania publicznego związanego z funkcjonowaniem telefonu 116 111 od roku 2009. Od tego momentu Fundacja Dzieci Niczyje, prowadząca ten telefon, otrzymała w sumie dofinansowanie w wysokości 950 tysięcy złotych.

W ramach aktualnie przyznanej dotacji Fundacja Dzieci Niczyje będzie m.in. współpracowała z policją w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu dzieci.

Do udziału w konkursie mogły się zgłaszać organizacje pozarządowe, zajmujące się działalnością z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom. Od 24 grudnia 2014 roku organizacje mogły składać oferty i tym samym starać się o dotację MSW w wysokości 100 tys. zł. 

Mapa serwisu