Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 06.03.2015

Nowy Komisariat Policji w Sosnowcu

Grafika "Polska w Budowie". prezentuje poprzedni wygląd komisariatu oraz stan nowego obiektu

Policjanci z Sosnowca rozpoczynają służbę w nowym komisariacie. Koszt budowy wyniósł w sumie niemal 8 mln 500 tys. zł, a środki na ten cel pochodziły z Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji oraz budżetu miasta.

Budowa komisariatu trwała 3 lata. W nowej lokalizacji wybudowano nowoczesny obiekt o powierzchni 1 430 m2. Nowa siedziba sosnowieckich policjantów  jest niemal siedem razy większa niż stary budynek, który został wybudowany jeszcze w latach 30 XX wieku.

Nowy obiekt został wybudowany zgodnie ze standardami przyjętymi w Programie.  Zastosowano m.in. odpowiednią kolorystykę elewacji oraz oznakowanie.

Program standaryzacji komend i komisariatów

12 października 2012 r., były premier Donald Tusk wskazał standaryzację komend powiatowych, miejskich, rejonowych i komisariatów na terenie całej Polski, jako jeden z priorytetów rządu na najbliższe lata. Po raz pierwszy w historii polskiej Policji podjęte zostały tak kompleksowe działania.

Na realizację programu w latach 2013-2015 rząd przeznaczył miliard złotych. Środki finansowe pochodzą z budżetu państwa. Dzięki działaniom, podjętym w ramach Programu, możliwe jest m.in. zapewnienie wysokiej jakości warunków obsługi obywateli. Nowe obiekty są bardziej przyjazne osobom niepełnosprawnym. 

  • Komisariat w Sosnowcu
  • Komisariat w Sosnowcu
  • Komisariat w Sosnowcu

Mapa serwisu