Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 11.03.2015

160 tys. zł na prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci

na zdjęciu słuchawka oraz telefon

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło wyniki konkursu dla organizacji pozarządowych na prowadzenie w 2015 roku telefonu  interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci.

Głównym celem konkursu było wyłonienie organizacji pozarządowej, która do 31 grudnia 2015 r. będzie prowadzić ogólnopolski, bezpłatny telefon interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci. Telefon będzie dostępny 7 dni w tygodniu. Dotacja celowa na jego prowadzenie wyniosła  160 tys. zł.  Zwycięzcą konkursu została Fundacja Itaka. Dodatkowo do zadań Fundacji będzie należało zbieranie i analizowanie informacji na temat zaginionych dzieci, rozwijanie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w ich poszukiwania, m.in. z policją. Będzie także zobowiązana do udzielenia wsparcia psychologicznego, prawnego oraz socjalnego dziecku i jego rodzinie.

Do tej pory MSW, na realizację zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym przeznaczyło:

w roku 2013:

  • 150.000 zł na realizację zadania publicznego „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci młodzieży (zadanie realizowała Fundacja Dzieci Niczyje),
  • 110.000 zł. na realizację zadania „Prowadzenie interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci” (zadanie realizowała Fundacja Itaka),
  • 99.930 zł. na realizację zadania „Podnoszenie skuteczności działań Policji w związku z przemocą w rodzinie” (zadanie realizowało Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”).

w roku 2014:

  • 150.000 zł na realizację zadania publicznego „Prowadzenie telefonu zaufania dla dziecii młodzieży (zadanie realizowała Fundacja Dzieci Niczyje),
  • 110.000 zł. na realizację zadania „Prowadzenie interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci” (zadanie realizowała Fundacja Itaka).
  • 200.000 zł na realizację zadania „Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnieniem wsparcia ich rodzinom” (zadanie realizowała Fundacja Itaka).

 

Mapa serwisu